Uuden talon ukkossuojaus

9.3.2012

Rakennukset tulee suojata lähistölle osuvilta salamaniskuilta rakennukseen tehtävällä maadoituksella ja johtimilla.  

Rakennukseen tai rakennuksen lähelle osunut salama voi aiheuttaa tulipalon. Kuva Rodeo.fiUkkossuojausrakenteiden toiminta perustuu siihen, että salamavirta ohjataan hallitusti ukkosjohtimen välityksellä maahan, jolloin salama ei aiheuta rakennukselle tuhoja.

Ukkossuojausjärjestelmä muodostuu katolla olevista sieppausrakenteista, esimerkiksi antennista, alastulojohtimista ja maadoituselektrodista. Rakennuksen sisällä johtavat osat yhdistetään maadoitukseen.

Ukkosuojauksen kannalta paras maadoitus saadaan maahan perustusten alle tai rakennuksen perustuksiin sijoitettavalla maadoituselektrodilla. Jos perustusmaadoituselektrodia ei voida jostain syystä rakentaa, pidetään seuraavana vaihtoehtona maadoituselektrodille perustusten ympäri kiertävää elektrodia, joka asennetaan lähelle perustuksen reunaa ja riittävän syvälle, ettei se helposti ukkosta.gifvaurioidu.


Rakennuksen ukkossuojaus

1 = Sähköjohto
2 = Telejohto
3 = Ylijännitesuoja
4 = Maadoituskisko
5 = Salamanvangitsija, antenni
6 = Antenninmaadoitusjohdin
7 = Rakennuksen maadoitus
8 = Rakennuksen metalliosat
PEN = Yhdistys pääkeskuksen maadoitusjohtimeen

 
Kiinteistöjen maadoitusta koskevat määräykset ovat uudistuivat vuoden 2008 alussa. Huhtikuun 2008 jälkeen rakennetut asuinrakennukset tulee varustaa rakennuksen perustuksiin tai perustusten alle sijoitettavalla kuparisella perustusmaadoituselektrodilla.

Uuden asunnon rakennuttajan kannattaa jo etukäteen ottaa huomioon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suojaustarve. Suojauksen suunnittelu ja toteutus on uudiskohteessa aina helpompaa ja halvempaa kuin suojauksen lisääminen jälkeenpäin. Luotettavan maadoituksen turvaamiseksi rakentajien kannattaa ottaa yhteyttä sähköurakoitsijoihin perustusten suunnitteluvaiheessa.

Salama aiheuttaa vuosittain tuhansia sähkölaitevaurioita ja lisäksi suorat salamaniskut rakennuksiin aiheuttavat paloja. Vakuutukset korvaavat palovahinkoja ja tietyt vakuutukset myös sähköilmiöiden aiheuttamia muita vahinkoja. Vakuutusturvan kattavuus ukkostilanteissa kannattaa kuitenkin tarkistaa. Nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja siten, että salaman aiheuttamat laitevahingot ovat lisääntyneet viime vuosina.

Salama aiheuttaa vuosittain tuhansia sähkölaitevaurioita ja lisäksi suorat salamaniskut rakennuksiin aiheuttavat paloja. Tämän vuoksi uusissa sähköliittymissä on alettu vaatia ylijännitesuojia ukkosvahingoille alttiimmilla alueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaista liittymää, jossa muuntajan ja liittymän välissä on ilmajohto.

Suomessa sekä ukkossuojauksen että sähkölaitteiden ylijännitesuojauksen toteutus on pääasiassa kiinteistön haltijan harkittavissa.

– Sähkölaitteiden suojaus onnistuu sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla ja rakennukset voidaan suojata rakennuksen yhteyteen rakennettavilla ukkossuojilla, Sähköinfo Oy:n tekninen asiantuntija Henrik Rousku opastaa.

Ukkossuojausta ei lainsäädäntö edellytä muualla kuin tietyissä poikkeuskohteissa, kuten suurissa palavien nesteiden varastosäiliöissä. Vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot edellyttävät ukkossuojausta yleensä esimerkiksi kirkoissa.

Ukkosmäärät vaihtelevat Suomessa vuosittain, mutta ukkonen ja salamointi ovat Suomessa harvinaisempaa kuin esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa. Ukkosten määrä ja salamavirtojen voimakkuus kasvavat lähestyttäessä päiväntasaajaa. Maissa, joissa salamointi on voimakkaampaa, ukkossuojaukseen on ollut pakko kiinnittää enemmän huomiota jo aikaisemmin.

Henrik Rousku muistuttaa, että perinteiset ohjeet ukonilmalla toimimisesta ovat edelleenkin käyttökelpoisia.

– Sähkölaitteiden pistotulpat kannattaa irrottaa ukonilman lähestyessä, ellei kiinteistössä ole ylijännitesuojausta. Ukonilmalla kannattaa hakeutua sisätiloihin eikä ulkona saa oleskella selkeästi ympäröivää maastoa korkeampien kohteiden läheisyydessä. Pihalla olevat rakennusta korkeammat puut suojaavat usein rakennusta suorilta salamaniskuilta.

Salamapurkaus sisältää erittäin suuren virran, mutta tämän energian hyödyntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

– Laitteita, joilla energian talteen ottaminen onnistuisi, ei ole olemassa. Salaman esiintymispaikan ja ajankohdan satunnaisuudenkin takia salaman hyötykäyttö olisi hyvin hankalaa, Rousku sanoo.

  


Löydä sähkömies =>