Sähköllä on väliä

20.11.2014

Sähköistyksen osuus rakentamisen kokonaisuudesta kasvaa jatkuvasti. Investointiosuutta vielä paljon tärkeämpää on nykyaikaisten sähkö-, tieto-, automaatio- ja turvajärjestelmien merkitys rakennusten käytettävyydelle, energiatehokkuudelle ja turvallisuudelle.

Sähköistyksen mahdollisuuksien laaja ymmärrys on välttämätöntä hyvälle rakentamiselle ja rakennuttamiselle. Enää ei riitä, että on osaavia sähkösuunnittelijoita ja -urakoitsijoita, vaan myös muiden rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisten on hallittava ainakin yleisellä tasolla tietyt perusasiat sähköistyksestä.

Hyvään lopputulokseen pääsemiseen ei vielä riitä, että tiedetään, mitä pitäisi tehdä: yhtä tärkeää on, kuka tekee ja miten. Ostettaessa sähkösuunnittelua ja -urakointia pitää ostaa osaamista eikä vain hakea halvinta tunti- tai urakkahintaa. Hankkeissa tulee suosia uudenlaisia kumppanuusmalleja tai koeteltua pääurakoitsija-/sivu-urakoitsijamallia valitettavan yleisen kokonaisurakka–aliurakoitsija -mallin sijasta. Projekteissa pitää asiat sopia nopeasti niitä käytännössä hoitavien kesken; parasta olisi, jos juristeilta ja osalta rakennuttajakonsulteista lähes kiellettäisiin pääsy työmaille ja työmaakokouksiin.

Olli-Heikki KyllönenSähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry palveluyhtiöineen on sähköalan keskeinen tiedonluoja, -välittäjä ja kouluttaja. Tavoitteemme on, että Suomessa olisi maailman toimivimmat, tuottavimmat ja energiatehokkaimmat sähkö-, tieto- ja automaatiojärjestelmät.

Tätä tavoitetta osaltaan palvelemaan olemme julkaisseet tämän Sähköala-lehden Sähkö & Rakentaminen -erikoisnumeron. Tarkoitus on kertoa rakennusalan ammattilaisille sähköistyksen monista mahdollisuuksista ja oikeanlaisesta toteuttamisesta.