Kaapelit ja CPR – reilu vuosi aikaa

30.10.2015

Euroopan unionin rakennustuoteasetuksen (CPR, Construction Product Regulation) tavoitteena on parantaa turvallisuutta palotilanteissa ja selkeyttää eri vaatimustasot EU:n alueella. Kaapeleiden osalta CPR:n vuoden mittainen siirtymäkausi alkaa 1.12.2015.

CPR koskee kaikkia rakennuksiin - myös teollisuusrakennukset - kiinteästi asennettavia energia- ja tiedonsiirtokaapeleita. Myös tietyt infrarakentamisen kohteet, kuten tunnelit, kuuluvat CPR:n piiriin. CPR ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa koske palonkestoisia FRHF-kaapeleita.
   

Mitä CPR tarkoittaa käytännössä

Juha Majamäki

Siirtymäajan jälkeen eli 1.12.2016 lähtien vain CPR:n mukaisia kaapeleita saa asentaa. Koska kyseessä on asetus, on se jäsenvaltioita sitova laki.

Asetuksessa voidaan nähdä kaksi ulottuvuutta. EU:n tasolla on harmonisoitu kaapeleiden seitsemän europaloluokkaa Aca– Fca. Aca-luokka edustaa korkeinta paloturvallisuustasoa, kun taas Fca-luokalle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Luokkien vaatimukset ovat samat koko EU:n alueella. Toinen ulottuvuus on kansallinen. Kukin maa päättää itse paloturvallisuustasostaan eli siitä, minkä luokan kaapeleita on millaisessakin rakennuksessa tai rakennuksen osassa käytettävä.

CPR asettaa valmistajalle tai maahantuojalle useita velvoitteita liittyen kaapeleiden CPR-hyväksyntään ja dokumentointiin. CPR:n mukaisen kaapelin tunnistaa jatkossa pakollisesta pakkaukseen kiinnitetystä CE-merkistä kaikkine lisätietoineen.

Kaikki edellä kirjoitettu on periaatteessa melko selvää. EU-tasolla on harmonisoitu kaikille yhteiset kaapeleiden europaloluokat. Kukin jäsenvaltio määrittelee, mitä luokkia käytetään ja missä. Myös aikataulu on olemassa ja siirtymäaika määritelty.

Asiassa on vain yksi ”mutta”. Tätä kirjoitettaessa Suomessa ei vielä ole kansallisen tason päätöstä käytettävistä luokista ja käyttökohteista olemassa – ja siirtymäaika alkaa parin kuukauden kuluttua! Rakennuksiin tulevien kaapeleiden osalta päätöksen tekee ympäristöministeriö. Ruotsissa on jo päätetty ottaa käytöön luokat Cca, Dca ja Eca. Samoja luokkia on Suomessa ehdotettu YM:lle.

Päätetäänkö ja toimitaan vai ajaudutaanko?

Meidän kaikkien kannalta on tärkeää saada päätös käytettävistä kaapeliluokista mahdollisimman pian. Vuoden siirtymäaikana pitää viimeistellä tuotepaletti uusien vaatimusten mukaiseksi ottaen samalla huomioon, että hyväksyttyjen testauslaitosten kapasiteetti on rajallinen. Oman mausteensa tuo varastojen hallinta niin valmistajilla, tukkukanavassa kuin työmaillakin.

Uudet vaatimukset pitää ottaa huomioon suunnitelmissa ja siten asennuksissa. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden lisäksi myös tukkuportaan myyntiorganisaation pitää hankkia CPR-tietämys. Tietoa tarvitaan.

Myös CPR:n perimmäinen tarkoitus eli paloturvallisuuden parantaminen on syytä pitää mielessä. Huonoin mahdollinen vaihtoehto voi olla, että loppujen lopuksi mitään päätöstä ei tehdä. Koska CPR on Suomen lainsäädäntöä, se pyyhkii kaikki aikaisemmat rakennustuotteiksi lasketuille kaapeleille asetetut paloturvallisuusvaatimukset tieltään. Silloin otettaisiin aimo harppaus turvallisuustakapakkia eli mitään määräyksiä ei olisi.

Toki me Prysmian Groupissa olemme tiiviisti seuranneet CPR:n etenemistä koko sen syntyhistorian ajan ja paljon on jo kaapeleita testattu ja analysoitu. Tuskin nykyinen kaapelipaletti ihan uusiksi menee, mutta jotain hienosäätöä varmasti tulee niin valikoimaan kuin itse tuotteisiinkiin. Matka kohti CPR:ää olisi kuitenkin mukavampi, jos tietäisi tarkan osoitteen. Nyt tiedetään kaupungin kadut, mutta ei osoitetta.

Sipilän hallitusohjelmassa painotetaan vahvasti keinoja Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Koko sähköistysalan ja sen toimijoiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että riittävän ajoissa on tiedossa, mitä vaaditaan. Vain siten me kaikki pystymme kohdistamaan tekemisemme ja resurssimme ajoissa oikein. Tässä on hallitukselle yksi pieni näytönpaikka lisää.

Juha Majamäki
 
Myyntijohtaja, Prysmian Finland Oy