Eurooppaa rakentamassa, ongelmia vai haasteita?

4.1.2016

Vieraskynästä 12/2015. Euroopan sähköurakoitsijajärjestön (AIE) pääsihteeri Evelyne Schellekens:

60 vuotta sitten viisi kansallista sähköurakoitsijaliittoa Tanskasta, Ranskasta, Italiasta, Sveitsistä ja Isosta-Britanniasta totesivat ”Yhdessä olemme vahvempia” ja perustivat AIE:n, Euroopan sähköurakoitsijoiden kattojärjestön.

Nyt maailma ja Euroopan unioni on muuttunut. EU:n jäsenmaiden määrä on kasvanut 28:aan. Työvoiman, tavaroiden, palveluiden ja pääoman yhteismarkkina on luotu. Euroopan globaali kilpailukyky on heikentynyt. Meitä riivaavat työttömyys, finanssikriisi ja huono kannattavuus sekä lisäksi sisämarkkinoiden epäillään aiheuttavan työvoiman riistoa.

Meillä on syytä optimismiin

Osa ihmisistä on pessimistejä ja näkee ajassa vain ongelmia, niin taloudellisia kuin sosiaalisiakin. Itse näen sen sijaan monia syitä optimismiin! Ensinnäkin meillä on onni työskennellä sähköurakoinnin parissa, joka kehittyy nopeasti uuden tekniikan myötä. Toisekseen työskentelemme Euroopassa, joka on mahdollistanut meille yhtenäisen toimintaympäristön.

Evelyne ShellekensNoin 120 maailman johtajaa tapasivat ilmastokokouksessa joulukuussa Pariisissa. Kokouksessa pyrittiin sitoutumaan päästövähennyksiin ja tekemään selkeitä päätöksiä tietäen, että energian ja sähkön kulutus jatkavat kasvuaan maailmanlaajuisesti seuraavien vuosikymmenten aikana. Haaste on valtava, kun tavoitteena on kaikille soveltuva sopimus, jolla globaali lämpötilan nousu rajoitetaan kahteen celsiusasteeseen.

Euroopan unioni on jo useita vuosia ollut edelläkävijä kehittäessään Euroopan laajuiset energia- ja ilmastostrategiat. Nämä linjaukset on viety käytäntöön mm. direktiiveissä rakennusten energiatehokkuudesta, energiatehokkuudesta, ecodesignista ja energiamerkinnästä. Kun kansalliset lainsäädännöt on muutettu vastaamaan näitä direktiivejä, on yrityksille samalla luotu yhtenäinen eurooppalainen markkina, jossa toimia.

Sähköurakoitsijoilla on tärkeä rooli

Rakennukset ovat suurin yksittäinen energiankulutussektori Euroopassa ja ne ovat tärkein kohde, kun uudistetaan keskeisintä energiatehokkuutta koskevaa lainsäädäntöä, energiatehokkuusdirektiiviä ja rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä.

Tapaamisissa komission kanssa AIE on toistuvasti korostanut rakennusautomaation, älykkään sähkön käytön ja aktiivisen energianhallinnan mahdollisuuksia energiansäästössä. AIE on kertonut EU-virkamiehille kuinka yli 350 000 sähköurakointiyritystä ympäri Eurooppaa voivat tarjota ja asentaa kuluttajille älykkäitä energianmittauslaitteita ja tehokkaita ratkaisuja parantamaan heidän elämänlaatuaan niin kodeissa kuin töissä, hotelleissa, julkisissa rakennuksissa ja sairaaloissakin. Sähköurakoitsijoilla on keskeinen rooli kuluttajien opastamisessa energian säästössä ja omavaraisenergian tuotossa nykytekniikalla.

AIE viestii voimakkaasti sähkön energiamuotokertoimen negatiivisista vaikutuksista. Kerroin johtaa kuluttajia harhaan ja vaikeuttaa monien uusien tekniikoiden, kuten esimerkiksi älykkään sähkölämmityksen yleistymistä. Rakennusten energiatodistukset eivät ole itsessään huono työkalu, mutta käytännössä ne ovat aivan liian teoreettisia! Onneksi, AIE:n jatkuvan painostuksen ansiosta, komissio on ottanut asian tärkeimpien asioiden listalleen.