Tehtävänämme on pysäyttää ilmastonmuutos

26.1.2016

Vieraskynästä 1/2016. ABB Oy:n toimitusjohtaja Tauno Heinola:

Ilmaston lämpeneminen on ollut voimakkaasti esillä jo vuosien ajan. Voisi ajatella, että kaikki helpot keinot kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on jo otettu käyttöön. Hämmästyttävän helppoja keinoja on kuitenkin vielä käyttämättä. Ja nyt ei puhuta pienistä asioista.

Ajatelkaapa tätä: jos maailman kaikkiin pumppuihin ja tuulettimiin asennettaisiin energiatehokkaat moottorit ja laitteet niiden nopeuden säätämiseen – molemmat suomalaista huippuosaamista – säästettäisiin sähköä suurin piirtein EU:n vuoden 2013 sähköntuotannon verran.

Energiansäästömahdollisuus on valtava, koska sähkömoottorit kuuluvat suurimpiin energiankuluttajiin – niiden osuus koko maailmassa kulutetusta sähköstä on 40 prosenttia. Noin 12 prosenttia Euroopan unionin alueen hiilidioksidipäästöistä syntyy sähkömoottoreiden pyörittämiseen tarvittavan sähkön tuottamisesta; enemmän päästöjä syntyy vain rakennusten lämmittämisestä.

Rakennusten lämmittämisestä, valaistuksesta ja ilmanvaihdosta aiheutuvien päästöjen määrää voi pienentää kiinteistöautomaatiolla, uusiutuvalla energiantuotannolla ja muulla olemassa olevalla teknologialla.

Päästöjä pienentämällä kilpailukykyä

Tauno Heinola

Hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi lupaavin keino on energiatehokkuuden parantaminen. Mikä parasta, useita toimenpiteitä voidaan käynnistää välittömästi taloudellisen kasvun vaarantumatta. Niillä voidaan jopa parantaa kilpailukykyä, sillä investoinnit energiatehokkaaseen teknologiaan maksavat itsensä takaisin muutamassa vuodessa matalampina energiakustannuksina.

Ilmastonmuutoksen kello tikittää. Tiedemiesten painava mielipide on, että meillä ei ole enää paljoakaan aikaa vaikuttaa päästöihin. Pian ei ole enää mahdollista rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousua kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Sitä pidetään suurimpana lämpötilan nousuna, jonka voimme kestää käynnistämättä ilmastojärjestelmässä mahdollisesti katastrofaalisia muutoksia.

Regulaatiota tarvitaan

Olen tyytyväinen Pariisin ilmastokokouksessa saavutettuun sopuun. Vaikka meillä usein karsastetaan sääntelyä, on hyvä tunnustaa, että regulaatio on nopein ja tehokkain tapa edistää ilmastotavoitteiden toteutumista.

Usein esimerkiksi sähkömoottorin hankintapäätöksen tekijä tai kiinteistön rakentaja on eri taho kuin sähkölaskun maksaja, jolloin regulaatiota tarvitaan energiatehokkaimpien – siis ympäristön kannalta parempien ja elinkaarikustannuksiltaan pienempien – kokonaisuuksien saavuttamiseksi.

Teknologia päästöjen vähentämiseksi on olemassa, nyt on korkea aika toimia. Regulaation tullessa jälkijunassa meillä sähköalan ammattilaisilla on suuri vastuu parhaiden ratkaisujen suunnittelijoina ja toteuttajina. Kannetaan siis vastuumme!