Loistavia mahdollisuuksia uusiin bisneksiin

15.4.2015

Norjassa ennustetaan eläkeläisten määrän nousevan jopa 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Terveys- ja hoivapalvelut tulevat lähivuosina viemään yhä suuremman osan resursseistamme, ja jotta sektorin toiminta säilyy kannattavana, tarvitaan uudistuksia ja innovaatiota.

Ove Guttormsen

Yksi vastaus haasteeseen on hyvinvointiteknologia. Hyvinvointiteknologia tarkoittaa teknisiä apuvälineitä, jotka lisäävät turvallisuutta, sosiaalista kanssakäyntiä, liikkuvuutta ja fyysistä aktiivisuutta. Suurin osa ihmisistä haluaa asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista, ja hyvinvointiteknologian ansiosta arjen askareista selviäminen onnistuu sairaudesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta.

Hyvinvointiteknologia vähentää myös omaisten taakkaa, ja lisäksi se parantaa työolosuhteita hoitoalalla paremman saavutettavuuden, resurssien käytettävyyden ja palveluiden laadun kautta.

Norjalaiset ovat perinteisesti nopeita ottamaan uudet teknologiat haltuunsa, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö hyvinvointiteknologia olisi ratkaisu ongelmiin. Poliittisesta tahdosta ja saatavilla olevasta teknologiasta huolimatta markkinat ovat kuitenkin vielä kehittymättömät. Jotta kuluttajat osaisivat vaatia hyvinvointiteknologiaa, tulisi heidän olla tietoisia sen tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi uusien rakennusten on oltava valmiita tarvittavalle infrastruktuurille. Pilottiprojekteista saadut kokemukset tulee jakaa, ja tietoisuutta vaihtoehdoista ja ratkaisuista täytyy levittää.


Sähköautojen latausverkosto on saatava kuntoon

Norjassa on väkilukuun suhteutettuna eniten sähköautoja: Tällä hetkellä niitä on noin 47 000. Sähköautokanta kasvaa ennätysnopeasti, ja muutamassa vuodessa ajoneuvoja on jo 100 000, mikäli nykyinen kasvu jatkuu. Se asettaa suuria vaateita latausverkostolle ja latausasemille, joiden kehitys ei ole pysynyt kasvavien sähköautomarkkinoiden mukana.

Latausasemia on nyt noin 1 600, mikä ei alkuunkaan riitä vastaamaan tarpeeseen. Sähköautojen todellisen läpimurron saavuttamiseksi tarvitaan pikaista latausverkoston laajentamista, jotta vältettäisiin sekä latausasemien ruuhkautuminen että kuljettajien pelko auton toimintamatkan riittävyydestä, mikä on yksi suurimmista esteistä sähköautojen yleistymiselle.

Norjan hallitus on suositellut 325 latausaseman lisäämistä kaupunkialueille vuoteen 2017 mennessä. Tavoitteena on samalla aikavälillä luoda lähes kaikki maan päätiet kattava latausverkosto. Lisäksi NELFOn huolenaiheena on sähköautojen turvallinen lataus kodeissa.


Taloudellista tukea energiatehokkuuteen

Energiatehokkuudella on suuri potentiaali Norjan teollisuudessa, rakennuksissa ja liikenteessä, ja ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi energiatehokkaita ratkaisuja on otettava käyttöön. NELFO on jo vuosikausia ajanut energiatehokkuuden parantamista norjalaisissa rakennuksissa.

Poliittinen läpimurto tapahtui aivan viime vuoden lopussa, jolloin esiteltiin tammikuun 5. päivänä käyttöönotettu asuntoihin tarkoitettu valtion energiatuki. Tässä oikeusperusteisessa mallissa korvataan kustannuksia niistä energiatehokkuutta edistävistä toimenpiteistä, jotka täyttävät tuelle asetetut vaatimukset. Kiinteistöjen omistajat saavat takaisin varojaan, joita ovat käyttäneet muun muassa energiakonsultointiin, uusiutuvan lämmitysenergian käyttöönottoon, aurinkokeräimiin, uusiutuvan energian tuotantoon ja lämmönhallintajärjestelmiin.

Valtion tuki on siirtymävaiheen järjestely, joka toivon mukaan johtaa NELFOn ja useiden sen yhteistyökumppanien ehdotuksen mukaiseen veromalliin, jonka hallitus sisällyttäisi esitykseensä. Lisäksi mallia tulisi vielä laajentaa monin tavoin. Toistaiseksi tukea on myönnetty 250 miljoonaa Norjan kruunua (noin 29 miljoonaa euroa), mikä on liian pieni määrä toivottujen tulosten saavuttamiseksi. Siksi NELFOn ja sen jäsenyritysten on nyt työskenneltävä ahkerasti veromallin tunnetuksi tekemisessä.

   

Ove Guttormsen

NELFOn toimitusjohtaja
   

NELFO – Foreningen for El og IT-bedriftene – on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n norjalainen sisarjärjestö.