Sähköurakoitsijat ovat digitalisaation etulinjassa

25.1.2019

Giorgia Concas

Monen ihmisen ensimmäinen mielikuva sähköurakoitsijasta on sinihaalareihin ja kypärään pukeutunut henkilö, joka yhdistelee kaapeleita toisiinsa saadakseen valot syttymään rakennukseen.

Vaikka sellainenkin on osa työtä, ala on kokonaisuudessaan paljon laajempi, ja sähköurakoitsijalle kuuluvien tehtävien kirjo kasvaa koko ajan, kun yhteiskunnan eri osa-alueet sähköistyvät ja käyttöön otetaan jatkuvasti uusia teknologioita ja järjestelmiä.

Itse asiassa sähköurakoitsijat ovat etulinjassa digitalisaatiossa ja sähköistymisen mullistuksessa. Perinteinen ja suurelle yleisölle tuttu sähköurakoitsijan rooli, työn sisältö ja sen vaatimat taidot ovat merkittävästi muuttuneet kymmenessä vuodessa.

Digitalisaation myötä älykkäät kodit ja Internet ovat mullistaneet alaa. Nykyään valojen sytyttäminen rakennukseen edellyttää sähköurakoitsijalta usein muutakin kuin kaapelien yhdistämistä toisiinsa.

Hän automatisoi koko koneiston ohjelmoimalla ja yhdistämällä valaistusjärjestelmät asennuksiin IOT:n avulla. Jos mukaan liitetään sähköauton latauspiste, etäluettava sähkömittari ja aurinkopaneeli, valon sytyttämisestä muodostuu hyvin monimutkainen ja taitoa vaativa prosessi.

Sähköjärjestelmien ja digitalisaation nivoutuessa yhteen myös sähköurakoitsijan työ kehittyy kohtaamaan digitalisoituvan ajan tarpeet. Sähköurakoitsijoiden työ ei myöskään enää rajoitu pelkästään rakennusten seinien sisäpuolelle, vaan monet niistä rakentavat Euroopan laajuista infrastruktuuria.

Monet toimialan yrityksistä työskentelevät julkisten hankkeiden parissa ja ovat mukana suunnittelemassa, asentamassa ja ylläpitämässä sähköverkkoa, joka palvelee kaupunkeja ja niiden asukkaita.

Sen lisäksi monet yritykset osallistuvat tietoliikenneverkkojen rakentamiseen asentamalla laitteistoja ja ohjelmistoja, joiden ansiosta voimme esimerkiksi käyttää puhelinta ja Internetiä.

Sähköurakoitsijat pitävät huolen siitä, että sähköverkot toimivat tehokkaasti ja optimaalisesti. He saavat kaikki käytössä olevat tekniikat toimimaan yhdessä, jotta kaikilla eurooppalaisilla olisi yhteys sähköverkkoon ja tietoliikenneverkkoon.

Tämän tehtävän tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, sillä toimiva infrastruktuuri on ehdoton edellytys Euroopan talouskasvulle, innovaatioille ja asukkaiden hyvinvoinnille.

Nykyään sähköurakoitsijoiden uramahdollisuudet näyttäytyvät niin laajoina, että itse termi ”sähköurakoitsija” voi kuulostaa jopa liian rajoittavalta. Sähkötekniikan alan yritykset tarjoavat yhä monipuolisempia palveluita, ja nykyajan sähköurakoitsija ei ole enää vain se sinihaalarinen ja kypäräpäinen tyyppi.

Nykyään hän on myös tietokoneohjelmoija, joka hallitsee pitkälle kehittyneitä teknologioita ja suunnittelee älykkäitä koteja ja kaupunkeja, hän on yrittäjä, joka solmii rahakkaita bisnesdiilejä, ja ennen kaikkea: hän on ihminen, jolla on mahdollisuus parantaa jokaisen eurooppalaisen elämänlaatua.