Vihreä kasvu tarkoittaa fiksuja ratkaisuja

26.10.2020

Sähkömaailman Vieraskynästä 10/2020, Granlund Consulting oy:n rakentamispalveluiden liiketoiminnan kehityspäällikkö Ulla Nykter.

Ulla Nykter

Meillä on kaikilla tavoite. Meidän on pysäytettävä ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Tavoite vaatii nopeita ja vaikuttavia toimia kaikilla sektoreilla. Se vaatii systeemisiä muutoksia sekä meidän kaikkien omissa valinnoissa että poliittisella tasolla.

Vaikka ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä, niin ihmiskunta toimii kuten insinööriopiskelija ennen tenttiä – valmistautuminen aloitetaan vasta sitten, kun on pakko tai mieluummin vielä vähän myöhemmin. Tulevien sukupolvien kannalta on toivottavaa, että viime hetken loppukiri tuottaa tulosta.

Loppukiri kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta 

Rakennukset tuottavat tällä hetkellä 39 % päästöistä globaalisti. Päästöistä 28 % aiheutuu rakennusten käyttämästä energiasta ja 11 % itse rakentamisesta ja rakennustuotteista. Olisi helppoa ajatella, että energia-ala ratkaisee energiantuotannon haasteet ja meillä ei kiinteistö- ja rakennusalalla olisi vaikutusmahdollisuuksia.

Kun tutkitaan tarkemmin eri toimialojen päästövähennysmahdollisuuksia, huomataan ettei muutos tapahdu ilman eri toimialojen osallistumista ja sektori-integraatiota. Olemme siis yksi ilmastonmuutoksen avainpelaajista.

Me voimme vähentää sekä rakentamisen että kiinteistöjen käytön aikaisia päästöjä. Meillä on jo ratkaisuja, kuten uusiutuvan energian tuotantovaihtoehtoja, virtuaalivoimalaitoksia ja digitaalisia ratkaisuja. Väheksymättä uusien innovaatioiden tarvetta, meidän on otettava jo käsillä olevat ratkaisut laajassa mittakaavassa käyttöön. Taloudellista taustatukea saamme uusista liiketoimintamalleista, skaalautuvista ratkaisuista ja elinkaariajattelusta.

Säädösohjaus ja taloudelliset kannustimet kehittyvät myös tukemaan vihreää, vähähiilistä rakentamista. Tämä tuo taustatukea koko alan kehittymiselle, mutta edelläkävijät eivät odota säädöksiä. Suurin markkinahyöty saavutetaan tarjoamalla vihreitä ratkaisuja jo nyt. Laite- ja materiaalivalmistajien ympäristötuoteselosteet ja standardoituihin menetelmiin pohjautuvat laskentamenetelmät varmistavat sen, että päästövähennykset ovat todellisia.  

Kiertotalous on jo täällä

Hiilineutraalin kiertotalouden muutosvoimat ovat jo luoneet maailman nopeimmin kasvavan markkinan, ja siihen markkinaan mukaan hyppääminen on sekä vihreä valinta että taloudellisesti fiksua. Vaikka hiilineutraaliutta mediassakin käsitellään usein sen negatiivisten vaikutusten kautta, kehityksessä voi nähdä myös mahdollisuuksia.

Uskallan ennustaa, että tulevaisuudessa kaikki materiaalit ja tuotteet ovat cleantech-tuotteita verrattuna nykypäivän tuotteisiin. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan pallo muutoksesta on meillä kaikilla.

Valmistavalla teollisuudella on mahdollisuus parantaa tuotantoprosessejaan, kehittää uusia tuotteita ja parantaa tuotteiden uusiokäyttömahdollisuuksia. Suunnittelijoilla ja rakentajilla puolestaan on mahdollisuus etsiä kulloinkin paras kokonaisratkaisu. Sijoittajilla ja kuluttajilla on taas vastuu vaatia meiltä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisilta aina vain vihreämpiä ratkaisuja, jotka ovat konkreettisia ja todennettavia.

Mahdollisuuksia on myös kehittää rakentamista ja ylläpitoa. Kun toimintatapoja on joka tapauksessa muutettava, niin miksi emme samalla miettisi myös sitä, miten tekisimme asioita entistä fiksummin? Kun johtamiseen otetaan yhdeksi mittariksi hiilijalanjäljen pienentäminen kustannusten rinnalla, voidaan löytää aivan uusia toimintatapoja ja synergiahyötyjä. Siitä on meidän tulevaisuutemme vihreä kasvu tehty. 


Kirjoittaja on Granlund Consulting oy:n rakentamispalveluiden liiketoiminnan kehityspäällikkö.