Sähkö rangaistusaitiosta pelikentälle

20.11.2017

Sähkömaailman vieraskynästä 11/2017,  Ensto Oy:n toimitusjohtaja Ari Virtanen.

Arti Virtanen.

Sähkö on lämmitysmuotona istunut pitkään rangaistusaitiossa, mihin syynä ovat nykyiset energiamuotojen kertoimet. Kerrointen referenssin muodostaa öljy lukuarvolla yksi. Kaukolämmön kerroin on 0,7 ja paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian kerroin on 0,5. Sähkö on viimeisenä – aivan viimeisenä omassa sarjassaan – kertoimella 1,7.

Käytännössä energiakertoimet ohjaavat rakentamista varsin erikoisella tavalla. Asiaa valaisee 110 m2 kokoisen esimerkkitalon energiatehokkuutta kuvaavan E-luvun laskenta. E-luvun laskentakaava on yksinkertaisesti rakennukseen ostetun energian määrä nettoalaa kohden kerrottuna energiakertoimella.

Esimerkkitalossa energiaa kuluu tilojen ja käyttöveden lämmitykseen 82,5 kWh/ m2/vuosi, sähkölaitteisiin 21,5 kWh/m2/ vuosi ja valaistukseen 7 kWh/m2/vuosi. Taloa oletetaan lisäksi lämmitettävän polttopuulla 18,2 kWh/m2/vuosi. Mikäli tilat ja käyttövesi lämmitetään sähköllä, saadaan E-luvuksi 204 kWhE/m2/vuosi. Jos taas esimerkkitalossa lämmitys tuotetaan öljyllä, E-luvuksi saadaan 155 kWhE/ m2/vuosi.

Vertailu olettaa kaiken muun kulutuksen tapahtuvan samalla tavalla molemmissa taloissa, eli ainoa ero on se, käytetäänkö tilojen ja veden lämmittämiseen sähköä tai öljyä.

Lopputulos on erikoinen, sillä laskentatapa suosii voimakkaasti öljyä, joka on 100 % fossiilista ja 0 % hiilidioksidivapaata. Sähkö on Suomessa 40 % uusiutuvaa, 79 % hiilidioksidivapaata ja lisäksi 50 % kotimaista.

Jokin tässä yhtälössä ei toimi.

Säädökset kehittyvät oikeaan suuntaan

Onneksi tilanteen kummallisuus on jo tiedostettu, ja rakentamisen ohjausprosessin kunniaksi pitää todeta, että energiatehokkaan rakentamisen säädökset ovat muuttumassa. Sähkön energiakerroin on ensi vuonna laskemassa tasolle 1,2, mikä tuo sähkön ja öljyn lähes samalle viivalle.

Vaikka öljyn energiakerroin pysyy samana, öljykattilan huonomman hyötysuhteen takia öljyä tarvitaan enemmän tilojen ja veden lämmittämiseen kuin sähköä. Tämän muutoksen jälkeen öljy- sekä sähkölämmitteisen talon E-luvut ovat hyvin lähellä toisiaan.

Kehitys etenee oikeaan suuntaan, ja lämmityssähkö on vähitellen pääsemässä rangaistusaitiosta takaisin pelikentälle. Seuraavaksi ehdottaisin, että huomio kiinnitetään energiakertoimien lisäksi siihen, miten energia todellisuudessa tuotetaan ja miten sitä käytetään.

Päästöttömyys, uusiutuvuus ja reilu vertailtavuus

Kestäviä kriteerejä ovat uusiutuvuus, hiilidioksidipäästöt ja paikalliset pienhiukkaspäästöt. Myös energiantuotannon kotimaisuudella on merkittävä vaikutus. Tällä tavalla eri energiamuodot saataisiin aitoon ja reiluun kilpailuun, jossa teknologian kehitys ja uudet innovaatiot ohjaisivat kehitystä kokonaisuuden kannalta parhaaseen suuntaan.

Selkeät ja yksinkertaiseen laskentaan perustuvat ohjaustoimet antaisivat kehitykselle lisää vauhtia ja tuottaisivat suurella todennäköisyydellä aikaa myöten myös kokonaan uusia, tehokkailla kotimarkkinoilla testattuja, vientikelpoisia tuotteita ja energiaratkaisuja.

Energiaa voi toki tuottaa monella tavalla. Oheisessa kuvassa olen juuri energisoitunut Saaristomerellä perinteisen kalaporukkamme hauenkalastusretkellä.

Aurinkoista ja energisoivaa syksyä kaikille!