Isännöinti on omaisuudenhoitoa

22.11.2019

Sähkömaailman Vieraskynästä 11/2019, ISLI-isännöintiyritykset ry:n toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Tero Heikkilä.

Laadukkaalla ja osaavalla isännöinnillä taloyhtiö huolehtii omaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Asunto-osakkeiden omistajien kannalta on tärkeää, että ylläpitotoimet ovat suunnitelmallisia, johdonmukaisia ja kustannustehokkaita. Näissä kaikissa ratkaisevaa on taloyhtiön tarpeisiin vastaava isännöintipalvelu.

Taloyhtiöissä kuitenkin suhtaudutaan hyvin passiivisesti isännöintipalveluihin. Vain muutama prosentti taloyhtiöistä vaihtaa isännöintikumppania vuosittain. Sen voi tietysti tulkita positiivisesti niin, että ollaan tyytyväisiä palveluun. Mutta uskon, että kyse on enemmänkin siitä, että mennään vanhalla rutiinilla, eikä ymmärretä asian seurauksia.

Pohtia pitäisi lisää sitä, mitkä taloyhtiön kiinteistönpidon tarpeet ovat, ja minkälaista osaamista ja palvelua isännöinniltä kaivataan.

Taloyhtiöiden on tehostettava hankintoja ja edistettävä laatua

Isännöintiyrityksestä pitää löytyä monipuolista teknistä osaamista, tehokasta hankintaosaamista ja proaktiivisuutta sekä hyvää palveluvarmuutta. Nykyajan isännöintiyrityksellä on myös hyvä verkosto täydentämässä omaa osaamistaan.

Taloyhtiöissä on voitava luottaa siihen, että kiinteistöomaisuudesta ja sen arvosta huolehditaan ja taloyhtiöiden luottamushenkilöt sekä yhtiökokous saavat riittävästi ja oikeaa tietoa päätöstensä tueksi.

Isännöintiyrityksen tehtävä on huolehtia siitä, että tulevaa ennakoidaan riittävän pitkälle, vähintään 10 vuotta, mutta mieluiten lähemmäs 20 vuotta eteenpäin kiinteistön ylläpitoon. Riittävän pitkäjänteinen suunnittelu mahdollistaa kiinteistön ylläpitotöiden järkevän aikatauluttamisen, osaavan hankintatoimen ja laadukkaan toimeenpanon sekä antaa omistajalle oikeat tiedot.

Isännöinnin on myös huolehdittava, että kohteissa toteutuu laadukas ja luotettava korjausrakentaminen. Asukkaille ja omistajille suunnitelmallisuus tuo mielenrauhaa, kun tiedetään mitä on tulossa. Investointien ennakointi antaa mahdollisuuden rahoituksen järjestelyyn parhaalla mahdollisella tavalla omistajia ajatellen.

Liian moni taloyhtiö elää turhan lyhyellä suunnittelujänteellä rasittaen taloyhtiötä yllättäen ja aiheuttaen omistajille arvaamattomia yllätyksiä. Yhteistyökumppaneille, kuten rakentajille, se luo menestymisen mahdollisuudet hyvän ja pitkäjänteisen palvelukehityksen kautta. Tulipalojen sammuttamisesta ei hyödy kukaan.

Alan keskittymisellä palvelut saadaan vastaamaan nykyvaatimuksia

Isännöintiyritysten tulee kehittää palveluaan kokonaisvaltaisempaan ja vastuullisempaan suuntaan taloyhtiöiden kumppanina. Markkinoilla toimii tällä hetkellä yli 700 yritystä, joiden kehityskapasiteetti on pääosin hyvin alhainen. Ala tarvitseekin merkittävää keskittymistä, jotta palvelut vastaavat nykyvaatimuksia.

ISLI-isännöintiyritykset ry:n ja sen jäsenyritysten tavoite on uudistaa isännöintialaa laadukkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi – asiakkaiden eduksi. ISLIn tarkoitus on toimia alan muutosjohtajana ja aktiivisena keskustelufoorumina sekä tarjota jäsenille yhteistyötä, tietoa, koulutusta ja tukea palvelukehitykseen.

  

Toimitusjohtaja, ISLI-isännöintiyritykset ry