Rakentamisella ratkaistaan Suomen tulevaisuus

24.11.2020

Sähkömaailman Vieraskynästä 11/2020:  Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Aleksi Randell

”Jos teollisuudessa tulee ongelmia, niin on tärkeää, että samaan aikaan rakentaminen pysyy hyvässä vireessä ja hyvällä uralla. Jos elvytykseen on tarvetta, sen osalta pitää miettiä kohteita, jotka vaativat korjaamista ja uuden rakentamista.”

Näin totesi jo eläköitynyt Suomen pitkäaikainen ykkösvirkamies Martti Hetemäki Rakennuslehden haastattelussa (1.10.). Hetemäki osui asian ytimeen ja toivon hartaasti, että viesti on kuultu myös päättäjätasolla.

Rakennusalan merkitystä koko kansantaloudelle kuvaa hyvin se, että rakennettu ympäristö työllistää joka viidennen suomalaisen eli puoli miljoonaa ihmistä.

Vaikka rakentaminen on pitänyt pintansa koronakriisinkin keskellä suhteellisen hyvin ja toistaiseksi välttynyt suurelta romahdukselta, seuraavien vuosien suhdanne näyttää huolestuttavalta. Asuntoaloitukset jäävät alle uusien asuntojen tarpeen, toimitilarakentaminen supistuu ja julkisen puolen investointien vähentymisestä on havaittu jo merkkejä.

EU:n elpymispaketista potkua

Koronakriisin myötä Suomi on pudonnut ennätysajassa historiansa syvimpään velkakuoppaan, kuntien talous on kriisiytymässä ja vientiteollisuuden ympärille on kasautunut yhä tummempia pilviä. Myös kuntien kyky pitää kiinni investoinneistaan on heikentynyt koronakriisin aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden myötä.

Nyt onkin tärkeää löytää parhaat mahdolliset keinot, jotka auttavat Suomen ulos koronakriisistä ja saavat talouden sekä työllisyyden kasvuun. Kansallinen elvytysvara alkaa olla käytetty, joten katseet Suomen talouden elvyttämiseksi on käännettävä EU:n elpymispakettiin.

EU:n elpymisrahan käytölle on asetettu useita kriteereitä EU-tasolla. Komission mukaan elpymispakettia on käytettävä muun muassa julkisten ja yksityisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, julkisen liikenteen laajentamiseen ja yhteiskunnan palveluiden digitalisointiin.

Rahanjaon tulee perustua Euroopan komission maaraportin suosituksiin, joiden mukaan Suomen on ilmastotavoitteiden lisäksi kiinnitettävä huomiota rakenteellisiin uudistuksiin, tuottavuuden parantamiseen sekä investointi- ja työllisyysasteen nostamiseen.

Rakentamisella elvytetään ja kurotaan ilmastotavoitteitamme

Rakennusinvestoinneilla vastataan kaikkiin elpymispaketin tavoitteisiin. Lisäksi rakentaminen on todistetusti tehokas keino elvyttää. Jos halutaan pienentää päästöjä, parantaa kilpailukykyä ja nostaa työllisyysastetta, rakennetaan! Rakentamisen investoinnit vahvistavat työllisyyttä, palauttavat tehokkaasti veroeuroja valtion ja kuntien kassaan, vivuttavat muuta taloudellista toimeliaisuutta sekä edistävät tehokkaasti ilmasto- ja ympäristötavoitteitamme.

Nyt Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus kiriä kiinni rakennusten ja infran investointivajetta. Energiaremontit ja hyvin suunnitellut korjaukset vähentävät päästöjä, parantavat rakennusten terveellisyyttä, turvallisuutta ja käytettävyyttä sekä pidentävät kiinteistöjen elinkaaria.

Päästöt saadaan laskuun sujuvoittamalla liikennettä ja siirtämällä sitä raiteille. Hyvin valitut tavaraliikenteen investoinnit sujuvoittavat teollisuuden kuljetuksia ja parantavat viennin kilpailukykyä. Henkilöliikenteen investoinneilla vauhditetaan työvoiman liikkuvuutta ja helpotetaan ihmisten arkea.

Kuntalaisten elämää ja kuntien elinvoimaa on mahdollista parantaa tukemalla ja vauhdittamalla kuntien investointeja. Nyt on tekemisen paikka. Laitetaan päiväkodit, koulut, sairaalat ja tiet kuntoon.

Pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Haastavassa tilanteessa ja rajoitetuilla resursseilla kannattaa panostaa todistetusti toimiviin keinoihin. Suomi elpyy ja uudistuu rakentamalla.

    

Aleksi Randell

Kirjoittaja on Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja.