Maailma muuttuu – muuttuvatko investoinnit?

29.1.2020

Sähkömaailman Vieraskynästä 1/2020, Schneider Electricin Country President Jani Vahvanen.

Jani Vanhanen.

Kun aloitin sähköalalla, moni sanoi alan toimineen vuosikymmenten ajan samalla tavalla. On ymmärrettävää, että liiketoiminnassa, jossa tuotetaan pitkän elinkaaren ratkaisuja, toimintamallit ovat vakiintuneita ja muutokset hitaita. Alalle on ollut ominaista priorisoida päätöksenteossa mahdollisimman alhaisia alkuinvestointeja elinkaarenaikaisen energiatehokkuuden kustannuksella.

Nyt, reilun kolmen vuoden toimialakokemuksen jälkeen väitän, että olemme uuden äärellä. Sähkön hyödyntämiseen liittyy monia energiatalouden kannalta positiivisia asioita, mutta niiden saavuttaminen edellyttää innovatiivista ajattelua ja uudentyyppistä tapaa arvottaa investointeja.

Miten esimerkiksi infrastruktuurin energiatehokkuus vaikuttaa sekä rakennuksen käyttökustannuksiin että kiinteistön arvonkehitykseen? Arvotammeko energian kysynnänjoustopotentiaalia osana investointia?

Entä kuinka merkittävänä asiana pidämme hajautetusti tuotetun, uusiutuvan energian kustannuskehitystä ja ylijäämäsähköön liittyvää markkinapotentiaalia? Tiedämmekö, kuinka paljon rakentamamme infrastruktuurin energiatehokkuuden potentiaalista jää keskimäärin hyödyntämättä?
  

Digitalisaatio kehittää energiatehokkuutta

Digitalisaatio liittyy muutokseen: jotta voimme kehittää rakennetun infrastruktuurin energiatehokkuutta, meidän pitää ensin tietää, missä ja kuinka merkittävä sen kehityspotentiaali on. Tähän tarvitsemme avoimia ja toisiinsa integroituvia järjestelmiä, data-analytiikkaa ja digitaalisia palveluita sekä koneälyä korjaavia toimenpiteitä varten.

Energian käyttö muuttuu esimerkiksi sähköisen liikenteen kautta hajautetummaksi ja vaikeammin ennakoitavaksi. Jotta voimme mahdollistaa esimerkiksi kymmenille tuhansille eri puolilla maata liikkuville sähköautoilijoille fiksusti toimivan latauksen, meillä pitää olla valmiudet automaattiseen kapasiteetin tasaamiseen ja hallintaan sekä loppuasiakkaan tarpeet huomioivaan digitaaliseen käyttäjäkokemukseen.
  

Sähkö kestävänä ratkaisuna

Vuoteen 2040 mennessä energiantuotannon lisäkapasiteetista arvioidaan maailmanlaajuisesti tuotettavan noin 80 prosenttia uusiutuvilla energiamuodoilla. Uusiutuva energia on puhdasta, mutta sitä tuotetaan hyvin usein hajautetusti ja sen määrää on vaikeampi ennakoida. Myös sen varastointiin liittyy uudenlaisia haasteita.

Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat siihen, miltä maailma näyttää vuosikymmenten kuluttua. Samaan aikaan, kun paineet hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi ovat suurempia kuin koskaan, sähkönkulutuksen arvioidaan kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti seuraavan 20 vuoden aikana.

Koti, auto, työpaikka, laitteet, kommunikointi, viihde – lähes kaikki on sähköistä. Lisäksi sähköllä toimivien, toistensa kanssa verkottuneiden laitteiden määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla: vuoden 2020 aikana esineiden Internet (IOT) kytkee verkkoon yli 50 miljardia laitetta, joiden välisen liikennemäärän arvioidaan kasvavan noin neljänneksellä joka vuosi.

Pelkästään digitaalisen kommunikoinnin mahdollistama tietotekniikka-ala kuluttaa yli puolitoistakertaisen määrän energiaa verrattuna maailmanlaajuiseen lentoliikenteeseen.

Uskon, että tapa tuottaa ja kuluttaa energiaa toimii muutoksen ajurina. Voidaksemme hallita uusiutuvan energian tuoton ja käytön välistä suhdetta sekä optimoidaksemme ylimääräisen energian hyödyntämistä tarvitsemme avoimia ja integroituvia järjestelmiä sekä digitaalisia työkaluja kokonaisuuden automatisointiin ja hallintaan.

    

Jani Vahvanen

Country President, Finland & Baltics. Schneider Electric