Tehdään Suomesta tuotetietologistiikan mallimaa

25.2.2019

Tarja Hailikari.

Sähköalalla on ainutlaatuinen mahdollisuus nousta maailman huipulle tuotetietojen hyödyntämisessä koko toimitusketjussa.

Meillä on digitaalisessa, standardoidussa muodossa käytettävissä alan itsensä ”omistamassa” Sähkönumerot.fi-palvelussa yli 500 000 sähkötuotteen tuotetiedot. Alan yhteinen koodi – sähkönumero – tarjoaa avaimen, jonka avulla eri järjestelmät on helppo linkittää toisiinsa ja siirtää sähkönumeroon kytkettyä tietoa rajapintojen avulla eri järjestelmien välillä.

Sähkönumerot.fi -palvelun visio on, että ”valmistaja täyttää sähkötuotteidensa tiedot vain Sähkönumerot.fi-palveluun, jonka jälkeen tiedot välittyvät automaattisesti Suomessa kaikkien hänen asiakkaidensa ja asiakkaiden asiakkaidensa ohjelmistoihin ja työkaluihin sovitussa laajuudessa ja muodossa palvellen tietojen käyttäjiä mahdollisimman tehokkaasti”.

Asiakkailla ja asiakkaan asiakkailla tarkoitamme tukkuja, suunnittelijoita, urakoitsijoita, rakennuttajia, huoltomiehiä, jne. Tämä näkemyksemme tulevaisuudesta on täysin toteutettavissa.

Tekniset ominaisuudet edellä

Sähkönumerot.fi on mukana Kymdata oy:n vetämässä KIRA-digi -hankkeessa, jossa pilotoidaan teknisten ominaisuuksien käyttöä sähkösuunnittelussa ja ideoidaan niiden hyödyntämistä rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Ajatus lähtee siitä, että ensimmäisessä vaiheessa suunnittelija määrittelee suoraan suunnittelujärjestelmässä, mitä teknisiä ominaisuuksia esimerkiksi tiettyyn toimistotilaan asennettavan valaisimen tulee täyttää.

Suunnittelun edetessä tarpeet tarkentuvat ja suunnittelija ehdottaa kohteeseen sähkönumerolla tunnistettua valaisinta. Sen oheen hän liittää tiedot tuotteen tärkeimmistä teknisistä ominaisuuksista eli millä kriteereillä tuote ”tai vastaava” voidaan valita. Niiden pohjalta, hankkeen aikana tai ylläpitovaiheessa, on helppo tarkistaa Sähkönumerot.fi-palvelusta tai tukkujen verkkokaupoista, mitä muita kriteerit täyttäviä, mutta kohteeseen ehkä vieläkin paremmin sopivia tuotteita markkinoilta löytyy.

Sähkönumerot.fi-palvelun syksyllä julkaisema uusi haku on saanut hyvän vastaanoton. Pikahaun tuloksia voi tarkentaa esimerkiksi yleisnimellä, sähkönimikkeistön mukaisella luokalla ja/tai lukuisilla teknisillä tiedoilla.

Tuotteiden valmistajat ovat onneksi täydentäneet tuotteidensa tekniset ominaisuudet jo valtaosalle aktiivisista tuotteista, sillä ilman niitä tuote ei teknisillä tiedoilla haettaessa nouse tukkujen verkkokaupoissa tai Sähkönumerot.fi-palvelussa hakutuloksiin.

Miten mallimaaksi edetään?

STK haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä kaikkia tuotetietojen hallintaan liittyviä prosesseja KIRA-alalla. Avasimme kesällä 2018 uudet rajapinnat, joiden kautta tuotetietoa on helppo välittää Sähkönumerot.fi-palvelusta KIRA-alan eri tietojärjestelmiin.

Sähkönumero avainkoodina ja tuotteen perustiedot täydennettynä linkillä Sähkönumerot.fi-tuotekortille tarjoavatkin hyvän mahdollisuuden toteuttaa rakennuksen tuoteseloste tai digitaalinen kaksonen ilman, että niistä tulee tietomäärältään käyttökelvottoman raskaita.

Suunnitelmissa on kehittää Sähkönumerot.fi-palvelua myös suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarpeisiin. Tähän asti olemme saaneet toiveita mahdollisuudesta tallentaa ja nimetä omia hakuja ja tuotelistauksia, mutta otamme mielellämme vastaan lisää ehdotuksia palvelun kehittämisestä palvelemaan entistä paremmin myös suunnittelijoita ja urakoitsijoita. 

Haastan KIRA-alalle ohjelmistoja tekevät ohjelmistoyritykset tutustumaan Sähkönumerot.fi-palvelun ja sen rajapintojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Miten voimme yhdessä kehittää KIRA-alan prosesseja ja auttaa asiakkaita tehostamaan omaa toimintaansa nykyistä laadukkaampien tuotetietojen avulla?

Otetaan kaikki irti digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista.

  

Tarja Hailikari

Toimitusjohtaja, Sähköteknisen kaupan liitto ry (STK)