Löytyykö rakennusalalta yhteistyötä?

26.2.2018

Sähkömaailman vieraskynästä 2/2018, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

Talonrakentaminen saatetaan mieltää vanholliseksi ja tuottavuudeltaan heikoksi alaksi. Jotkut näkevät markkinoilla riitelyä ja välillä erilaisia konflikteja. Alalla kilpailu on kovaa ja lopputulosten laatu ei välttämättä vastaa odotuksia.

Risto Hiltunen.

Viime aikoina on havaittu entistä enemmän myös uusia tuulahduksia. Lyhyen läpimenoajan putkiremonttiprojektit ja muut uudet työtavat asuntorakentamisessa ovat työntymässä esiin. Jotkut rakentajat ovat lähteneet kehittelemään Lean-konsepteja hukan vähentämiseksi, kaiken ylimääräisen työn hävittämiseksi ja rakentamisajan lyhentämiseksi. On käytössä uusia urakointimalleja. Esitellään integroituja projektitoteutuksia, joista tunnetuin on allianssi.

Näiden tyypillisiä piirteitä ovat kilpailu osaamisella, suunnittelu ja toteutus yhteistyönä, optimointi sekä riskien ja mahdollisuuksien jakaminen.

Rakennuttajien ja toteuttajien kehityshankkeet vievät rakentamisen kulttuuria eteenpäin. Niissä hyödynnetään uusia innovaatioita ja digitalisaatiota aivan eri tavalla kuin aikaisemmin.

Parempi suunnittelu ja projektin kaikkien resurssien parempi hyödyntäminen johtavat suurempaan tuottavuuteen ja lyhyempään läpimenoaikaan. Suuret loikat tarvitsevat kuitenkin entistä enemmän luottamusta ja yhteistyötä eri osapuolten kesken.

 
Rakennuttajan ja suunnittelutiimin yhteistyö

Talotekniikka on yhä suurempi osa rakennushankkeen kokonaisuutta varsinkin saneerauskohteissa. Tällöin on tärkeää, että talotekniikan suunnittelijat ovat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukana projekteissa, jolloin kaikki tarvittavat järjestelmät ja niiden vaikutukset rakentamisen eri vaiheissa tulevat selkeästi esille.

Tähän on hyvä apuväline juuri päivitetty TATE17-tehtäväluettelo tarjouspyyntöä tehtäessä. Se antaa hyvän lähtökohdan rakentamisprojektin toteutukselle.

Eri suunnitteluvaiheissa on tärkeää hyvä yhteistyö suunnitteluryhmän kesken. Laadukas suunnittelu pohjautuu tänä päivänä yhdessä tehtyihin tietomalleihin. Ne eivät synny itsestään, vaan tarvitaan osaamista ja vastuuntuntoa, jotta lopputulos on paras mahdollinen.

 
Yhteistyön kehittäminen sähköisessä talotekniikassa

Rakennusprojekteissa sähkösuunnittelija ja -urakoitsija saattavat ajautua liian usein vastakkain. Miten näissä asioissa päästäisiin parempiin tuloksiin? Avainsanat ovat yhteistyö ja luottamus. Ilman niitä ei päästä eteenpäin. Asiat ovat yksinkertaisempia, kun osapuolet tuntevat toisensa ja on yhteisiä kokemuksia hyvin loppuun viedyistä projekteista. Toisaalta on hyvä myös miettiä, mitä konkreettisia asioita voitaisiin tehdä toisin.

Sähkösuunnittelun yhteydessä 3D-suunnittelu ja tietomallit ovat jokapäiväisiä. Voidaanko rakentamisessa kehittää ponnekkaasti tietomallisuunnittelun viemistä luonnosvaiheesta huoltokirjatasolle? Sähkösuunnittelijan tekemästä määräluettelosta on puhuttu ja esitetty julkilausumia jo useita vuosia. Erilaisia mallejakin on olemassa useita. Voitaisiinko tämä asia saada lähitulevaisuudessa käytännöksi entistä useammin?

On myös esitetty, että suunnittelija tekisi työsuunnitelmia tai entistä enemmän loppukuvia ja piirikaavioita. Nämä asiat muuttaisivat totuttuja kuvioita, mutta voisivat viedä asioita eteenpäin. Ilman yhteistyötä ja luottamusta muutosta ei synny.

 

Risto Hiltunen

Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja