Talotekniikka on enemmän kuin rakentamista

25.2.2020

Sähkömaailman Vieraskynästä 2/2020, LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry:n entinen toimitusjohtaja Jari Syrjälä.

Jari Syrjälä.

LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ovat työstäneet ensimmäisen yhteisen talotekniikka-asennuksen strategian.

Päämäärä, talotekniikka on enemmän kuin rakentamista, haastaa sekä alan että yhteistyökumppanit. Aika näyttää, kyetäänkö päämäärä muuttamaan tuloksiksi vai jääkö se toiveajatteluksi.

Alalta on puuttunut yhteinen visio ja yhtenäinen viesti

Talotekniikka syntyi 1990-luvun strategiapohdinnoissa, joita käytiin silloisen LVI-keskusliiton piirissä. Yhteinen tulevaisuus sähkömiesten kanssa kariutui 90-luvun puolivälin kahinoissa Talotekniikkaliiton perustamisen yhteydessä.

Terminä talotekniikka on vakiintunut sekä ammattilaisten että suuren yleisön keskuudessa, mutta usean toimijan ja edunvalvojan toimialalta on puuttunut yhteinen visio ja sen myötä yhtenäinen viesti. Tästä syystä talotekniikan arvostus ja rooli ovat olleet vaatimattomampia kuin sen merkitys rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon kokonaisuudessa.

Strategian toteuttajien on hyvä pohtia, miksi talotekniikka ei ole saanut sille volyymin ja lopputuloksen kannalta kuuluvaa painoarvoa. Talotekniikan merkityksen kasvusta huolimatta ala on vajonnut suorasta sopimussuhteesta tai sivu-urakoitsijan asemasta aliurakoitsijaksi, kun tavoite on ollut hivuttautua rakentamisen rinnalle. Tahtoa on, mutta onko osaamista?

 
Strategian toimeenpanossa on rakennettava luottamusta

Asiakas päättää, millä toteutusmallilla edetään. Isot rakennuttajat väittävät, että taloteknisiltä urakoitsijoilta puuttuu halu ja kyky ottaa vastuu projektin kokonaishallinnasta. Tilaaja joutuu matkan varrella peräänkuuluttamaan talotekniikkatoimijan tuomaa lisäarvoa.

Lopuksi häntiä joutuu tappelemaan ja paikkaamaan monen eri toimijan kanssa; on paljon yksinkertaisempaa antaa rakennusliikkeelle kokonaisurakka ja jättää riidat sen tapeltaviksi. Tarua tai totta, se on joka tapauksessa nykyinen toimintamalli.

Osalle niin sähkö- kuin LVI-urakoitsijoistakin talotekniikka on vihtahousun luoma pimeyden ilmentymä, jossa isot haukkaavat pienet. Epäilykset ovat olleet lievenemässä, mutta kyllä strategian toimeenpanossa riittää työtä luottamuksen rakentamiseksi.

LVI:n ja sähkön hyvinvoinnin parantaminen edellyttää uutta toimintamallia, joka pohjautuu molempien aselajien vahvuuksien hyödyntämiseen. Avoimuuden ja osallistamisen merkitystä ei voi koskaan korostaa liiaksi ja oppia on otettava virheistä, joita tehtiin 1990-luvulla Talotekniikkaliittoa perustettaessa.

 
Kohti korkeampaa asemaa rakentamisen arvoketjussa

Strategiatyön tuloksena ei pidä syntyä vain strategiaa vaan toimintaa. Talotekniikka-asennuksen strategian päämäärän saavuttaminen edellyttää aurauskulman säätämistä selkeästi terävämmäksi.

Pari vuosikymmentä on mennyt keskusteluissa rakennuttaja- ja pääurakoitsijatahojen kanssa ilman, että merkittävämpää muutosta olisi tapahtunut. Pirstaleisen alan edunvalvonta on muistuttanut sian keritsemistä: paljon vinkunaa, vähän villoja.

Talotekniikka on hieno laji, kuin jalkapallo. Urakoitsijoiden on päätettävä, haluavatko he olla tähtipelaajia vai pallo, jota potkitaan.

Vain omalla toiminnalla talotekniikka voi lunastaa korkeamman aseman rakentamisen arvoketjussa. Tulokset syntyvät tekemällä, ei kalvoja katsomalla.

 
   
Jari Syrjälä

Kirjoittaja on LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry:n entinen, eläkkeelle siirtynyt toimitusjohtaja.