Maailma ja valaistus muuttuvat

26.3.2018

Sähkömaailman vieraskynästä 3/2018, Philips Lighting Finland oy:n johtaja Piia Hänninen.

Piia Hänninen

Hiihtolomaviikolla minulla oli hyvää aikaa pohtia, missä me sähköalana tällä hetkellä olemme ja minne me olemme menossa. Pakkanen paukkui, aurinko paistoi ja minttukaakao lämmitti mukavasti.

Digitalisaatio, esineiden internet, väestönkasvu ja sähkön kulutuksen kaksinkertaistuminen globaalitasolla ovat todellinen haaste, kun samalla päästöt tulisi puolittaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Valaistusalana meillä on osaltamme paljon tarjottavaa näiden haasteiden ratkaisemiseksi, kunhan vain osaamme hyödyntää jo olevat ja nurkan takana tulevat mahdollisuudet.

Valaistusalalla leditekniikka on jo onneksi tätä päivää ja valaistuksen ohjauksesta sekä älykkäästä valaistuksesta puhutaan koko ajan enemmän. Tarve ohjaukselle lähtee kiinteistön käyttäjistä ja omistajista. Syy valaistuksen ohjauksen hitaassa yleistymisessä on ollut käytettävien järjestelmien käyttöönoton ja käytön monimutkaisuus, vähäiset kustannushyödyt ja puutteellinen koulutus.

Nyt agendalla on langattomuus, järjestelmien integroitavuus, helppo käyttö ja käyttöönotto, muuntojoustavuus, energiatehokkuus, ihmiskeskeinen valaistus, valaistuksen vaikutus hyvinvointiimme, turvallisuus ja oikeanlainen valo niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Asiat tiedostetaan, ratkaisuja ja teknologioita on olemassa, mutta homma ei oikein etene. Nykyään meillä on jo useita tapoja valaistuksen ohjaukseen. Nykytekniikka mahdollistaa valaistuksen ohjauksen hyödyntämällä olemassa olevaa kaapelointia. Painikkeita voi lisätä langattomasti. Valaisimien käyttöönotto, ohjelmointi ja ryhmittely on mahdollista tehdä langattomasti erilaisten sovellusten ja pilvipalveluiden kautta jopa kotisohvalta käsin.

Langattomat painikkeet ja olemassa olevan kaapeloinnin mahdollinen hyödyntäminen nopeuttavat valaistusjärjestelmien käyttöönottoa. Samalla muuttuu myös sähköistysprosessissa tehtävä työ niin suunnittelussa kuin asennus- ja käyttöönottovaiheessakin. Kokonaistoteutus tehostuu ja asiakkaan saama lisäarvo kasvaa.

Osa perinteisestä asennustyöstä häviää ja perinteinen suunnitteluosaaminen ei riitä. Osa toimijoista voittaa kehityksen myötä, osa häviää; se, mikä toiselle on mahdollisuus, toinen kokee sen uhkana.

Muutoksen hallinta vaatii laajaa ja avointa keskustelua sähköistysprosessin koko ketjussa valmistajista urakoitsijoihin suunnittelijat mukaan lukien. Osaamista on lisättävä kaikissa portaissa. Koulutusta on lisättävä. Tässä kohtaa ydinkysymys on, kuka ottaa vastuun koulutuksesta tai miten vastuu jaetaan. Mikä on valmistajien rooli, mikä oppilaitosten ja mikä alan järjestöjen vastuulla?

Me valmistajana olemme valmiit kantamaan vastuuta koulutuksesta omalta osaltamme. Yksi pääsky ei kuitenkaan tee kesää ja olemme avoimia erilaiseen yhteistyöhön alan muiden toimijoiden kanssa. Toivottavasti keskustelu aiheesta jatkuu vilkkaana.

Itse toivon kaikilta alan toimijoilta yhteydenottoja ja ideoita, joiden pohjalta voimme kehittää omaa toimintaamme entistäkin paremmin asiakkaitamme hyödyttäväksi. Jotta keskustelua mahdollisuuksien ja uhkien ympärillä voidaan käydä, on tärkeää ymmärtää, miten uusia järjestelmiä suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan.

Henkilökohtaisesti haluan kutsua teidät kevään aikana keskustelemaan asiasta syvemmin kanssamme. Tulemme organisaationi kanssa järjestämään kevään mittaan useita valaistuksen ohjaukseen liittyviä koulutuksia yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Toivottavasti näen mahdollisimman monet teistä koulutuksissamme ja pääsemme yhdessä miettimään, mitä mahdollisuuksia muutos tuo meidän kaikkien päivittäiseen tekemiseen ja mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia se meille avaa.

Nähdään koulutuksissa!
  

Piia Hänninen

Maajohtaja, Philips Lighting Finland oy