Kesä keikkuen tulevi...

13.4.2017

Sähkömaailman vieraskynästä 4/2017, Sähköalojen ammattiliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

Tilanne työmarkkinoilla tuntuu kiristyneen samalla kun kilpailukykysopimuksen sisällä valmistaudutaan ensimmäiseen työehtosopimusneuvottelukierrokseen. Ilmailualalla sopimuserimielisyydet johtivat työtaisteluihin ja niiden myötä työtaisteluihin sekä mittaviin lentoliikenteen häiriöihin. Onneksi asia saatiin ratkaistua osapuolia tyydyttävällä tavalla valtakunnansovittelijan johdolla.

Sauli VänttiIkävä kyllä, työmarkkinoilla ei ole tapahtunut mitään erityisen rakentavaa, jonka pohjalta voisi olettaa suurta konsensusta Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi syksyllä alkavalla neuvottelukierroksella. Itse asiassa sapelienkalistelua on ollut niin työnantaja- ja työntekijäkeskusjärjestöjen kuin vastaavien alakohtaisten liittojenkin välillä. Lisäksi erilaiset vaatimukset työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumiseksi ja työntekijöiden palkkojen edelleen alentamisesta sävyttävät keskustelua.

Tilanne vaikuttaa jossain määrin haasteelliselta. Aurinko paistaa lämpimästi ainakin nyt kirjoitushetkellä, toivonkin auringon lämmön sulattavan työmarkkinajäykkyyttä ja vetristävän muutakin kuin valtakunnansovittelijan oven saranoita.

Kilpailukykyä kattavalla työehtosopimuksella

Uusi sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus astui voimaan 1.2.2017. Merkittävää sopimuksessa on se, että siinä on Sähköliiton lisäksi mukana kaksi työnantajaliittoa, Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

Parhaiten rakennamme alan yritysten kilpailu- ja työllistämiskykyä kehittämällä yhdessä sopimuksemme sisältöä sähköalan moninaisuus huomioiden. Niissä merkeissä olemme STTA:n kanssa jo tavanneetkin ja sopineet keskustelun jatkamisesta. Työehtosopimustamme on hyvä yhteisesti edelleen kehittää ja sopimuksen kattavuutta vahvistaa.

STTA:lla ja Sähköliitolla, PALTA ry:tä unohtamatta, on hyvät neuvottelusuhteet ja tulevaisuudessa voisimme miettiä suuremmistakin työehtosopimuskokonaisuuksista keskustelemista. Sähköliitto on neuvotellut sähköisille aloille useita eri työehtosopimuksia ja olisikin tarkoituksenmukaista yhdistää työehtosopimuksia suuremmaksi kokonaisuudeksi. On tietysti hienoa visioida näin tavoitellusta tulevaisuudesta, kukaties se jonakin päivänä on myös arkipäivän realismia.

Mitä paremmin työehtosopimuksemme kattaa kaikki sähköisten alojen työt, sitä tasapuolisempi on myös yritysten välinen kilpailuasetelma. Sähköalan ammattilaisellekin tilanne olisi selkeämpi, työehdot määräytyisivät aina saman työehtosopimuksen perusteella riippumatta siitä, minkä tyyppisessä sähköalan yrityksessä hän työskentelee.

Resursseja ja selkeyttä tarvitsemme myös ulkomailta Suomeen tulevien yritysten toiminnan valvontaan tasapuolisen kilpailun toteuttamiseksi. Suomalaisen sähköalan yrityksen on lähes mahdotonta menestyä kilpailussa, jossa on osallisena yrityksiä ulkomailta. Suomalaisen yrityksen toiminta on läpinäkyvää niin verojen kuin henkilöstökulujenkin osalta, samaa ei voi sanoa ulkomaisesta yrityksestä.

Viranomaisten resurssit ovat rajallisia, käytännössä valvonta jää Suomessa pääosin ammattiliittojen vastuulle. Työtä meillä siis riittää, sähköalan yritysten ja työntekijöiden puolesta sitä kuitenkin kannattaa tehdä.

Ja sitten se yleissitovuus…

Keskustelu työehtosopimusten yleissitovuudesta on taas jälleen kerran nostettu estradille. Työehtosopimusten yleissitovuus takaa yrityksille tasapuoliset edellytykset toimia kilpailutilanteissa, tiedetään yleisesti työn vähimmäishinta. Henkilökohtaisesti en usko, että yleissitovuuden purkamisesta seuraisi suomalaiselle yhteiskunnalle tai yrityselämälle mitään hyvää.

Kevätpäivän tasaus on ohitettu ja valo voittaa pimeyden, sähkömiehestä se tuntuu hyvälle. Toivotan kaikille lukijoille aurinkoisia kevätpäiviä ja sopivan lämmintä kesää!