Onko digitaalisuus uusi hevonen vai uudet rattaat?

27.4.2018

Lauri LylySähkömaailman vieraskynästä 4/2018, Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly.

Tuttu sanonta kuuluu, ettei rattaita sovi laittaa hevosen eteen. Digitaalisuudesta, älyvallankumouksesta ja tekniikan tuomasta murroksesta puhutaan paljon, toisinaan liikaa. Yhteiskunta elää toki jatkuvassa muutoksessa, mutta kuka sitä ohjaa. Lähtevätkö uudistukset ja muutokset tarpeista vai tulevatko ne tekniikan kehityksestä kumpuavina trendeinä?

Hiljattain kuulin ympäristöystävällisyyteen keskittyvästä toimistohotellista. Se oli vasta rakennettu ja hyödynsi viimeisintä esineiden Internetiä, terminä paremmin tunnettua IOT-tekniikkaa. Toimistotiloihin oli hankittu älyroskikset. Ne ilmoittivat, kun olivat täynnä ja tarvitsivat tyhjennystä. Kuinka nerokasta! Roskista ei enää tarvinnut tyhjentää puolillaan, vaan vasta täytyttyään.

Matkassa oli kuitenkin mutta. Suunnittelussa oli keskitytty ottamaan käyttöön tekniikkaa, ei ratkomaan ongelmia. Roskisten tyhjennyksestä vastaava siivousyritys ei päässyt hyödyntämään roskisten ilmoituksia. Palvelusopimukseen oli kirjattu tyhjennykset useammin kuin roskikset täyttymisistään ilmoittelivat. Näin ne tyhjennettiin yhä puolillaan olevina.
  

Älyohjelma kehittää kaupungin ekosysteemejä

Arjen ongelmiin olemme Tampereella pyrkineet vastaamaan Smart Tampere -ohjelmalla. Ohjelman taustalla on talouden ja teollisuuden muutos, jossa digitalisaatio, esineiden Internet, datan hyödyntäminen ja robotiikka ovat keskeisiä muutosvoimia. Ne muuttavat ja uudistavat perusteellisesti teollisuuden ja liiketoiminnan ympäristöjä ja liiketoimintamalleja, muokkaavat vanhoja toimintatapoja ja luovat uusia.

Muutos näkyy voimakkaana Tampereellakin ja on, paitsi haaste, myös suuri mahdollisuus.

Smart Tampere -ohjelmassa kehitetään älykkään kaupungin ekosysteemejä valituissa teemoissa. Näin tuetaan yrityksiä uudistumaan ja menestymään. Ohjelman osana kartoitamme siis asukkaiden ja yrityksien arjen tarpeita. Pyrimme etsimään oikeita vaikuttavia ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin. Kaupungin rooli on toimia tämän työn mahdollistajana ja kumppanina.

Tavoitteenamme on tukea uusien ja sujuvampien palveluiden, tuotteiden ja niistä tehtyjen konseptien kehittämistä. Tekniikka ja sen suomat mahdollisuudet eivät ole itsetarkoituksena, vaan keskiössä ovat ihmiset.
  

Tavoitteena on tuottaa palvelut digitaalisesti

Myös kaupunkien palvelut ja toimintatavat ovat digitaalisen murroksen edessä. Kun asukkaat hoitavat omia arkisia asioitaan langattomasti kännyköillä tai tietokoneella, he odottavat voivansa hoitaa asiansa myös kaupungin kanssa yhtä sujuvasti. Kaupungin digiohjelman tavoitteena onkin, että vuoteen 2025 mennessä kaupunkilaiset voisivat saada palvelunsa ensisijaisesti digitaalisesti.

Älykäs teknologia mahdollistaa myös kustannusten, resurssien ja energian säästön kaupungin infrassa, rakentamisessa ja liikenteessä. Se mahdollistaa uudella tavalla myös kaupunkilaisten osallistumisen ja omaehtoisen toiminnan muun muassa jakamistalouden eri muodoin.

Tulevaisuudessa myös robottibussit, älykkäät katuvalot ja Tampere3-hankkeessa syntyvä uusi digitaalisuutta hyödyntävä korkeakoulusäätiö ovat olennainen osa älykaupunkia. Uudesta Hiedanrannan alueesta on tarkoitus rakentaa kokonaan digitaalinen kaupunginosa. Esimerkiksi älykäs kaukolämpöverkko on kehitteillä juuri Hiedanrantaan. Sen toiminta pohjautuu älykkään sähköverkon toimintatapaan.

Meidän pitää osata hahmottaa, milloin tarvitsee laukata pelkällä hevosella ja milloin on parasta ajaa rattailla. Parhaaseen lopputulokseen pääsee oikein valituilla välineillä ja saumattomalla yhteistyöllä.

 

Lauri Lyly
Pormestari, Tampere