Sähkö 1,5 miljoonan asiakkaan arjessa

4.6.2019

Sähkömaailman vieraskynästä 5/2019, K-ryhmän rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja Jukka Anttila.Jukka AnttilaKeskivertosuomalainen jättää vuosittain jälkeensä hiilijalanjäljen, jonka suuruudeksi Sitra on laskenut 10 300 kg CO₂e. Asumisen osuus siitä on 33 %, liikenteen ja matkailun 22 %, ruoan 20 % ja muun kulutuksen 25 %.

K-ryhmä toimii alueilla, joilla syntyy keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä 75 prosenttia. Koemme, että K:lla on iso rooli yhteiskunnallisesti merkittävien kestävien ratkaisujen tarjoajana.

Päivittäin K-ryhmä kohtaa yli 1,5 miljoonaa asiakasta kolmella toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Se miten me toimimme, vaikuttaa laajasti. Kaupan alalla on jo nyt monia käytännön esimerkkejä siitä, minkälaisia vastuullisia ratkaisuja kaupan alalla voidaan tarjota.
     

Energiatehokkuutta ja aurinkoenergiaa

Vastuullisuus tarkoittaa omassa toiminnassamme käytännössä muun muassa uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuutta ja tehokasta logistiikkaa. K-ryhmä käyttää noin 1 % Suomen sähköstä. Eniten sähköä kuluu valaistukseen ja kaupan kylmälaitteiden toimintaan. Kaikki hankkimamme sähkö on Suomessa tuotettu uusiutuvalla energialla vuoden 2018 alusta lähtien.

K-ryhmä on Suomen suurin aurinkoenergian tuottaja ja käyttäjä yli 30 aurinkovoimalalla, ja lisää tulee. Aurinkovoimaloiden sähköntuotanto vastaa noin 480 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Kauppojemme energiatehokkuus on jatkuvan kehityksen kohteena: huollamme, korjaamme ja rakennamme ympäristövaikutukset huomioiden.

Energiatehokkuuden merkitystä kuvastaa hyvin se, että yhden prosentin energiatehokkuuden parantuminen merkitsee K-ryhmässä miljoonan euron vuosittaista säästöä. Energiatehokkuustavoitteena on 10 % vähennys vuoteen 2023 mennessä.

Energiatehokkuuden edellytykset muodostetaan jo kauppapaikan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Rakenteelliset ratkaisut, käytettävien energiamuotojen, kiinteistötekniikan ja kaupan laitteiden valinnat ohjeistetaan. Koko tekninen elinkaari otetaan huomioon valinnoissa.

Energiatehokkuuden ylläpito ja kehittäminen perustuu systemaattiseen toimintamalliin. Kulutuksen seuranta, etävalvomot, nopea reagointi poikkeamiin ja käyttäjien ohjeistaminen ovat osa prosessia tavoitteisiin pääsemiseksi. Energiatehokkuutta parannetaan myös investoimalla uuden teknologian hyödyntämiseen nykyisessä kiinteistökannassa.
      

Koko maan kattava sähköautojen latausverkosto

Sähköautoilu on jo tätä päivää. K-ryhmässä uskomme vahvasti sähköautoiluun ja panostamme monella rintamalla sen yleistymiseen Suomessa. Sähkö- tai hybridiauton omistajat voivat ladata autonsa Citymarketien, K-supermarketien, K-rautojen ja Neste K -liikenneasemien latauspisteillä. Tämän vuoden lopussa K-latauspisteitä on lähes 400 – ja verkosto kasvaa.

Latausverkostomme kasvattaa pikalatauspisteiden määrää Suomessa yli 50 %. Asiointiajat kaupoissamme ovat kohtuullisen lyhyitä, jolloin usein on järkevintä asentaa pikalatauspisteitä. Näin helpottuu monen sähköautoilijan arki.

Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä haluamme mahdollistaa nykyisille ja tulevien sukupolvien asiakkaillemme kestävän elämäntavan – yhdessä muiden sähköalan toimijoiden kanssa.

 

K-ryhmän rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja