Sähköturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia

28.5.2020

Sähkömaailman Vieraskynästä 5/2020, Sähkötarkastus Säty ry:n puheenjohtaja Juha Alhainen.

Juha Alhainen

Sähkö on osa jokapäiväistä elämäämme niin hyvässä kuin pahassa. En keksi sellaista toimintoa yhteiskunnassa, jonka johonkin osaalueeseen ei sähköä tarvittaisi. Sähkö helpottaa meitä askareissamme, mahdollistaa tietoyhteiskunnan palvelut ja yhdistää useat maat yhteisiksi siirtoverkoiksi jopa näin poikkeusolojen aikana.

Toisin sanoen, kun pystymme hallitsemaan sähköä, se mahdollistaa uskomattomia asioita. Sähköllä on kuitenkin kääntöpuolensa. Hallitsemattomana tämä miltei hajuton ja mauton energia voi muodostaa meille vakavan turvallisuusriskin.

Sähköturvallisuus on huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin miten sen usein miellämme ja sen ylläpitoon osallistuu useampi taho kuin osaamme ajatellakaan. Keskeisin rooli sähköturvallisuuden suunnannäyttäjänä on lainsäädännöllä ja sen toteutumista valvovalla sähköturvallisuusviranomaisella. Standardit ja säädökset täydentävät lakeja ja asetuksia ja tuovat käytännön tasolle ne toimintatavat, joiden avulla sähköasennukset ovat toteutettavissa ja ylläpidettävissä turvallisesti.

 
Markkinavalvonta ennen kaikkea kuluttajien turvana

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes toimii sähköturvallisuusviranomaisena ja valvoo niin sähköurakoitsijoita kuin esimerkiksi valtuutettuja tarkastajia ja tarkastuslaitoksia. Hieman ehkä tuntemattomampi rooli Tukesilla on markkinavalvonnassa, jonka tehtävä on muun muassa etsiä, tutkia ja tarvittaessa poistaa käytöstä viallisia sähköisku tai -palovaaraa aiheuttavia sähkölaitteita.

Vaikka vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on kyseisen laitteen markkinoille saattajalla, ei CE-merkintä tuotteessa vielä valitettavankaan usein takaa, että tuote täyttäisi kaikki sille asetetut vaatimukset. Niin kauan kuin markkinoilla olevissa tuotteissa ilmenee vaaroja, tarvitaan valvontaa.

Vuonna 2019 sähkölaitteiden markkinavalvonta testautti yhteensä 538 sähkölaitetta, ja testausten perusteella 141 laitetta määrättiin takaisinvedettäväksi markkinoilta. Valvonta kohdistui riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin. Testatuista 19 vakavasti puutteellista sähkölaitetta määrättiin takaisinvedettäväksi, kun edellisvuonna näitä takaisinvetoja oli jopa 46.

Eniten markkinoilta poistettiin erilaisia valaisimia ja seuraavaksi eniten erilaisia latauslaitteita ja muuntajia. Muut poistetut laitteet olivat esimerkiksi lämmittimiä, jatkojohtoja ja asennustarvikkeita. Kuluttajaturvallisuuden kannalta tärkeä markkinavalvonta näyttäisi, ainakin viimeaikaisten lukujen valossa, toimivan hyvin.

 
Sähkölaitteistojen ja asennusten riskit eivät ole täysin hallinnassa

Väärin tehty tai puutteellisesti ylläpidetty sähköasennus voi aiheuttaa sähköiskuvaaraa tai jopa tulipalon, joiden seurauksena pahimmillaan menetetään ihmishenkiä. Viime vuonna traagisin hetki koettiin, kun Levillä menehtyi kolme lasta mökkipalossa, joka sai alkunsa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan virheellisestä sähköasennuksesta.

Yleisesti sähköviasta tai sähkölaitteen virheellisestä käytöstä aiheutuneissa rakennuspaloissa kuoli vuonna 2019 yhteensä 11 henkilöä, samoin vuonna 2018. Surullisia lukuja maassa, jossa kuolettavat sähköiskut ovat vähentyneet onneksi huomattavasti enemmän.

Yhden rakennuksen ja sen sähkölaitteiston elinkaaren aikana saattavat kiinteistön omistaja ja vuokralainen vaihtua useammankin kerran, jolloin jatkumo sähkölaitteiston turvallisuuden ylläpidossa usein katkeaa. Sen vuoksi, kaikki te sähköurakoitsijat ja -suunnittelijat, valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset, vakuutusalan ja kiinteistön ylläpidon ammattilaiset, olette vastuullisessa ja tärkeässä roolissa sähköturvallisuuden ylläpidossa.

Jos näette riskejä, puuttukaa niihin. Se on meidän kaikkien sähköalalla työskentelevien velvollisuus. Sähkölaitteistojen ja sähkötöitä tekevien turvallisuus on varmistettava myös poikkeusoloissa. 

  

Juha Alhainen

Kirjoittaja on Sähkötarkastus Säty ry:n puheenjohtaja ja Granlund Rovaniemi oy:n sähköosaston päällikkö.