Sähkö on ilmastoystävällinen tuote

26.6.2018

Jukka Leskelä.Sähkömaailman vieraskynästä 6/2018, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Ilmastonmuutos on merkittävä uhka koko maailmalle. Energian tuotannon ja käytön päästöt ovat suurin tekijä ilmaston lämpenemisessä. Energia-alan on muututtava ja kyettävä tämä ongelma ratkaisemaan.

Suomalainen energia-ala on onneksi toiminut jo pitkään ilmastohaasteen kimpussa. Parhaat tulokset on saavutettu sähkön osalta. Suomalaisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet 60 % kuluneiden 10 vuoden kuluessa.

Jo 80 % sähköntuotannosta on ilmastoneutraalia. Yhtiöiden investointisuunnitelmat ja strategiat tähtäävät siihen, että loputkin päästöt poistuvat suunnilleen seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa. En tiedä yhdenkään yhtiön ajattelevan toisin. Päästötön sähkö nähdään enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.

Fossiilipolttoaineet korvautuvat uusiutuvilla ja ydinvoimalla

Tähän mennessä on jo korvattu hiiltä, maakaasua ja turvetta puupolttoaineilla. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat lauhdevoimalat ovat lähes kaikki lopettaneet toimintansa. Tilalle on syntynyt tuulivoimaa ja pian myös merkittävästi ydinvoimaa. Hiilen käyttö vähenee hyvin pian marginaaliin.

Eri bioenergiajakeiden kestävä energiakäyttö tulee jatkossa vielä jonkin verran vielä kasvamaan. Siihen on hyvät edellytykset, kun metsäteollisuus kasvattaa tuotantoaan. Sivutuotteita, kuten purua, kuorta ja hakkuutähteitä, tulee tarjolle lisää. Suomessa ei tarvitse kasvattaa energiametsiä tai viljellä bioenergiaa.

Tuotanto monipuolistuu entisestään ja järjestelmästä tulee kaksisuuntainen. Aurinkosähköä tuotetaan pian jo kymmenissä tuhansissa kohteissa. Tuulivoimasta on jo tullut edullisin uuden sähkön tuotantomuoto. Lisäydinvoima lisää merkittävästi kotimaista päästötöntä tuotantoa.
 

Jatkossa ei oleellista paljonko, vaan koska sähköä käytetään

Markkinoilta poistuvan säätävän tuotannon tilalle tulee tasaisesti tuottavaa ydinvoimaa ja vaihtelevaa tuuli- ja aurinkosähköä. Sähköjärjestelmän säädettävyys heikkenee tuotannon puolella oleellisesti.

Tähän on kolme lääkettä, joita kaikkia tarvitaan. Vesivoiman säädön merkitys lisääntyy entisestään ja vesivoiman toimintaedellytyksistä tulee pitää huolta. Tarvitsemme entistä toimivammat sähkömarkkinat; paremmat yhteydet naapureihin ja sähkömarkkinoiden päivän sisäisten markkinoiden kehittämistä.

Niiden lisäksi tarvitsemme kulutuksen joustavuutta. Sähköautojen latauksen, lämmityksen ja jäähdytyksen ja monien teollisten prosessien ohjaus tulee tehdä älykkäästi hyödyntäen kehittyvien sähkömarkkinoiden hintasignaalit. Oleellista on se, koska sähköä käytetään. Ohjauksen tulee olla asiakkaan kannalta hyödyllistä.
 

Ilmastoystävällistä sähköä pitää edistää eikä kurittaa

Sähköstä on jo tullut ilmastoystävällinen tuote ja pian se on kokonaan ilmastoneutraalia. Se vaatii uutta ajattelua. Sähkön käyttöä pitää edistää, ei rankaista verotuksella tai energiamuotokertoimilla.

Vain korvaamalla liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden polttoainekäyttöä sähköllä, saavutamme koko yhteiskunnan ilmastotavoitteet.

Päättäjiltä emme tarvitse sen toteuttamiseksi paljon. Toivomme vain, että päästötavoitteet ovat riittävän tiukat ja päästökaupan kiintiöt sen mukaiset eli niukat.

Yhteiskunnan tulee panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ja pitää alan toimintaympäristö kunnossa. Ei polttoaineiden käyttökieltoja, ei tuotantotukia, ei rankaisuveroja.

  

Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry