Keskitytään olennaiseen

1.9.2017

Sähkömaailman vieraskynästä 8/2017, Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro.

Kim Kaskiaro.Työturvallisuudessa voidaan hyväksyä vain yksi tavoitetaso: yksikään ihminen ei missään tilanteessa joudu työtapaturman uhriksi. Tämä tavoite on yleisesti ja yhteisesti todettu, rakennusalan yritykset ovat ottaneet selkeäksi tavoitteekseen saavuttaa 0-tapaturman tason viimeistään 2020 mennessä.

Parannusta on toki saatu aikaan, tapaturmataajuutta on pystytty pienentämään erilaisilla toimenpiteillä, mutta päämäärä vaikuttaa olevan vielä tuskaisen kaukana. On selvää, että kaikkiin epäkohtiin ja laiminlyönteihin tulee puuttua tiukasti. Vain tinkimättömällä oikein tekemisen asenteella voidaan estää tapaturmien aiheutumista.

Työturvallisuusasioiden jatkuva toistaminen saattaa turhauttaa

Asioiden edistäminen ei kuitenkaan saa olla ulkoa opitun velvoite- tai määräyslistan työmaittain toistuvaa pänttäämistä, joka työmaaperehdytyksessä kuitataan ymmärretyksi tai ainakin tiedoksi saaduksi. Pääosin samojen, sinänsä tärkeiden, perusasioiden toistaminen työmaa työmaan jälkeen ei tuo enää mitään parannusta työturvallisuuteen, vaan sillä saattaa olla jopa turhauttava vaikutus. Joka tapauksessa on varmaa, että tehollista työaikaa kuluu selvästi tuottamattomaan toimintaan.

On selvää, että turvallisuuden perusasiat pitää jokaisen työmaalla työskentelevän hallita ja pitää olla menettely, jonka avulla kiistatta voidaan todeta näin olevan. Tähän kysymykseen ratkaisua on lähdetty hakemaan e-perehdytyksen avulla. Kyseessä on verkko-oppimisen sovellus, jossa työturvallisuuden perusasiat opitaan ja tentitään jo ennen työmaalle saapumista ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena.

E-perehdytys koostuu havainnollisista, erilaisia työmaatilanteita kuvaavista, tehtäväosioista ja tentistä. Mikä parasta sen voi suorittaa suomen kielen lisäksi viron, latvian, liettuan, puolan venäjän ja englannin kielillä ja jatkossa myös ruotsiksi. Hyväksytty suoritus tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin ja on luettavissa Valttikortilta työmaalle kirjauduttaessa.

E-perehdytys ei korvaa varsinaista työmaaperehdytystä

E-perehdytyksen suorittaminen ei luonnollisestikaan poista eikä edes vähennä varsinaisen työmaaperehdytyksen merkitystä. Jokainen työntekijä tullessaan työmaalle pitää perehdyttää ko. työmaan olosuhteisiin sekä siellä työskentelyyn liittyviin asioihin.

E-perehdytyksen suorittaminen mahdollistaa työmaaperehdytyksessä keskittymisen juuri niihin tekijöihin, jotka ovat olennaisia siinä kohteessa. Vältytään tarpeettomalta, kenties monia kertoja toistetulta yleisten turvallisuusasioiden liturgialta ja päästään suoraan kiinni työmaan kannalta olennaisiin asioihin. E-perehdytys on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, miten digitalisaation avulla alan yritysten yhteisen näkemyksen mukaisesti voidaan parantaa työturvallisuutta, lisätä tuottavuutta ja ennen kaikkea edistää mielekkäällä tavalla oikeiden toimintatapojen noudattamista.

Viime kädessä kaikkein ratkaisevinta tapaturmien torjunnassa on se, että työmailla työskentelevät ihmiset osaavat kaikissa eteen tulevissa tilanteissa pitää mielessään oman ja työkavereidensa turvallisuuden. Kunnossa olevat työvälineet ja työympäristön järjestys ja siisteys luovat perustan turvalliselle työskentelylle, mutta ratkaisevaa on ihmisen toiminta - oikea tai turmiollinen valinta voi olla vain sekuntien pohdinnan päässä. Sen vuoksi motivaatio omaksua oikeat turvalliset toimintatavat pitää pystyä säilyttämään keskittymällä olennaiseen työturvallisuudessakin.

Turvallista alkavaa syksyä