Sähköistysala toimii tiennäyttäjänä

9.9.2019

Sähkömaailman vieraskynästä 8/2019, Sähkösuunnittelija NSS ry:n asiantuntija Risto Hiltunen.Risto HiltunenPäätoimittaja soitti kesän alussa ja kyseli, voisinko vielä ennen eläkkeelle jäämistäni kirjoittaa kolumnin Sähkömaailman Vieraskynästä-palstalle. Mielelläni kirjoitan kokemuksia työelämäni pisimmästä yhtäjaksoisesta tehtäväkentästä ja nyt yhdistysmaailmassa.

Kirjoitusaiheita löytyi lukuisia muun muassa määräluetteloista, tehtäväluetteloista, tietomallinnuksesta, sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän vakiintumisesta ja kehittyneestä yhteistyöstä sähkösuunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken sekä rakentamisen prosessien parantamisesta. Kaikissa näissä asioissa on menty eteenpäin.

Alkuvaiheessa toistakymmentä vuotta sitten elettiin vähän samanlaisessa suhdannevaiheessa kuin nyt. Rakentamisessa oli ollut hyvä buumi, mutta taivaalla näkyi tummia pilviä. Ja niin markkinat hyytyivät ja muuttuivat. Paljon tapahtui. Valaistusmarkkinoilla tuli uusijako, kun Philips ajoi Mäntsälän toiminnot alas. Ledit tulivat markkinoille ja energiatehokkuudesta kokonaisuudessaan tuntui löytyvän uutta markkinaa.

Energiatehokkuusseminaarista Visioon

Sähköteknisen kaupan liiton (nyt STK, silloin SSTL) toimitusjohtaja Tarja Hailikarin johdolla syntyi Vantaan Tiedekeskus Heurekaan Energiatehokkuusseminaari. NSS kutsuttiin jo alkuvaiheessa sen järjestelyihin mukaan. Aihetta kehitettiin ja niin syntyi sähköalan Visio 2030. Visioon kutsuttiin hyvin pian mukaan Sesko ja STUL.

Vaikka kaikki eivät vielä silloin olleet joka yksityiskohdasta samaa mieltä, kuten esimerkiksi että ”rakennukset tuottavat käyttämänsä energian”. Kuitenkin itse asiaan uskottiin. Visiota vietiin eteenpäin niin seminaarissa kuin muussakin viestinnässä. Ensin piti vaikuttaa ennen kaikkea omaan väkeen, kaikkien taustayhdistysten jäsenistöön ja yritysten henkilöstöön. Tavoitteena oli saada koko yhteisö viestimään asiaa ja näin aikaa myöten myös tapahtui.

Edunvalvontaryhmä vienyt asiaa eteenpäin

Visiota päivitettiin pari vuotta sitten STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkosen johdolla. Tällöin todettiin asioissa edetyn. Osa alkuperäisistä tavoitteista on saavutettu ja vision sanomaa tarkennettiin vastaamaan nykyistä tilannetta.

Vision rinnalle ja sen tärkeimmäksi toteuttajaksi on muodostunut sähköistysalan edunvalvontaryhmä. Sitä on vetänyt Enston teknologiajohtaja Matti Rae. Hänen johdollaan ajamamme sähköistysalan tärkeät energiatehokkuusasiat on pystytty viemään suomalaisten päättäjien tietoisuuteen niin ministeriöissä kuin eduskunnassakin tavalla, jota ei olisi alkuvaiheessa osattu ajatellakaan. Lisäksi kansainvälisesti visiomme on ollut esillä ennen kaikkea STULin ja STK:n kautta pohjoismaalaisilla ja eurooppalaisilla foorumeilla sekä Seskon kautta koko standardointimaailmassa.

Vision toteuttamisessa uudella sukupolvella on tärkeä rooli niin yrityksissä kuin järjestöissäkin. Sähköistysalan Visio 2030:n edelleen kehittäminen on tärkeää sekä alan että koko Suomen kannalta. Tästä on hyvä jatkaa ja yhdessä. Yhdessä tekemisessä on voimaa!

Sähkösuunnittelijat NSS ry:n asiantuntija