Tiedossa on mielenkiintoinen tulevaisuus

26.9.2019

Sähkömaailman Vieraskynästä 9/2019, Prysmianin myyntijohtaja Juha Majamäki.

Tuotteiden älykkyys lisääntyy vauhdilla. Kaapeleista puhuttaessa se ei ehkä ensimmäisenä nouse mieleen, vaikka kaapeli on kriittinen selkäranka koko yhteiskuntamme toimivuudessa. Kaapeli kun on ”vain” muovia ja metallia tai valokuitua.

Juha Majamäki

Toki monia muitakin materiaaleja käytetään, jotta kaapeliin saadaan haluttuja ominaisuuksia. Vaikka eri valmistajien kaapelit saattavat yhtäkkiä katsottuna samanlaisilta näyttääkin, pinnan alta löytyy isojakin eroja, jotka punnitaan asennuksen ja käytön aikana.

Nyt äly tunkeutuu kaapeliratkaisuihinkin. Kaapeliin lisätään tietoa tai ominaisuuksia,

joita voidaan hyödyntää. Prysmian Group on kehittänyt konseptin (Pry-ID), joka mahdollistaa tiedon tallentamisen itse kaapeliin, josta se on hyödynnettävissä edelleen. Voidaan puhua ”sormenjäljestä”, jota kaapelista ei voi poistaa. Tieto esimerkiksi yksilöi kaapelin, sisältää metrimerkinnän ja myös tiedot kaapelityypistä. Tietoon päästään käsiksi mistä kohtaa kaapelia vain lukijan ja sovelluksen avulla. Lisää kaapelikohtaista tietoa on haettavissa pilvestä.

Tieto on hyödyksi kaikille

Tieto itsessään ei vielä tuo älyä, vaikka tarpeellista onkin. Oleellista on, miten tietoa hyödynnetään ja miten siitä saadaan lisäarvoa ketjun eri vaiheisiin. Kun puhutaan kaapeleista ja älystä, hyödyt voidaan yksinkertaistaen jakaa neljään osaan: hyödyt kiinteistön, verkon tai laitteen käyttäjälle tai omistajalle, urakoitsijalle, teolliselle valmistajalle ja jakeluportaalle.

Niitä ovat elinkaarikustannusten pieneneminen, ajantasainen seuranta, muutosten hallinta, tehokkuuden nousu niin työn tekemisessä kuin materiaalien hallinnassakin sekä parempi laatu ja turvallisuus.

Kaapelissa oleva tieto yhdessä Pry-ID-sovelluksen kanssa mahdollistaa työn reaaliaikaisen dokumentoinnin, jolloin verkko mallinnetaan automaattisesti samalla, kun asentaminen etenee. Dokumentointiin saadaan mukaan muutkin komponentit, ei vain kaapelit. Nähdään, mikä kaapeli on asennettu, mistä komponentista se lähtee ja mihin se päättyy sekä kuinka pitkä kaapeli on. Periaatteessa muuta erikseen tehtävää kaapelimerkkausta ei enää tarvita.

Ja kun mukaan liitetään paikannus, verkko saadaan tarvittaessa myös kartalle. Samalla pystytään helposti seuraamaan materiaalikulutusta ja työn valmistumisastetta. Järjestelmän avulla varmistutaan, että asennuksessa on käytetty oikeaa kaapelia. Jälkeenpäin kaapelista voidaan sovelluksen avulla helposti lukea esimerkiksi sen CPR-paloluokka vaadittavine dokumentteineen.

Muutosten tekeminen ja hallinta helpottuvat

Koska jokaisessa kaapelissa on yksilöivä tieto ja se on osa dokumentointia, kaapelia koskeva tieto saadaan lukijan avulla helposti ja virheettömästi näkyviin. Haluttu kaapeli löytyy helposti ja muutokset voidaan dokumentoida suoraan järjestelmään sitä mukaa kun työ etenee.

Kaikkea tätä on tulossa, ja muutakin. Ensimmäiset pilottikohteet ovat meneillään. Prysmian Group on perustanut erillisen yhtiön, joka keskittyy vain innovaatiotoimintaan. Se on eräänlainen start-up -hautomo konsernin sisällä. Monia kiinnostavia hankkeita on meneillään ja jotain täysin uutta on tulossa kaapelikeloihinkin.

Uudet teknologiat mahdollistavat hienoja asioita, mutta vaativat toki, että niitä otetaan käyttöön. Tämä edellyttää muutoksia olemassa oleviin prosesseihin ja tekemiseen. Joskus asenteisiinkin.

 

Prysmian Group Finland oy:n myyntijohtaja