Sähköurakoitsijat ovat valmiita EU:n ilmastotavoitteisiin

24.9.2020

Sähkömaailman Vieraskynästä 9/2020, Europe-Onin pääsihteeri Julie Beaufils.

Julie Beaufils.

Vuoden 2019 loppu oli erittäin lupaava: Vastavalittu Euroopan komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen oli juuri esittänyt "Green Dealinsä" tehdäkseen Euroopasta ensimmäisen ilmastoneutraalin mantereen vuoteen 2050 mennessä. Maaliskuussa hän ehdotti ensimmäistä eurooppalaista ilmastolakia, jossa vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite sisällytettiin lakiin. Ja sitten, Eurooppaan iski koronaviruspandemia.

Koronapandemiakriisi ei vaikuta samassa määrin kaikkiin jäsenvaltioihin, mutta se vaikuttaa syvästi politiikkoihin ja ajatteluihin kaikkialla Euroopassa. Yksi ensimmäisistä esiin tulleista kysymyksistä oli: haluammeko pikaisen korjauksen vai pitäisikö meidän pitää tätä pandemiaa määräyksenä siirtää politiikkamme uusiin tavoitteisiin ja suuriin hankkeisiin, nimittäin energiakäänteeseen?

Urakoitsijat tukevat vihreää elpymistä

Sähköurakoitsijoiden edustajina Europe-Onin jäsenet tukivat hyvin varhaisessa vaiheessa ajatusta "vihreästä elpymisestä".

Sähköurakoitsijoita on Euroopassa lähes kaksi miljoonaa ja yli 300 000 alan yritystä ja ne ovat valmiita toimimaan merkittävässä roolissa vihreässä ja digitaalisessa siirtymävaiheessa. Nämä ammattilaiset sähköistävät rakennuksia ja kuljetuksia, asentavat aurinkopaneeleita ja integroivat kaikki laitteet, jotka tekevät talosta tai toimistosta älykkäämmän. Ne tarjoavat lukuisia työpaikkoja, jotka ovat yhä monipuolisempia, paikallisia ja ei-siirrettäviä, pysyviä, vihreitä ja ammattitaitoa vaativia.

Euroopan komissio on tunnustanut, että sähkö on tehokkain energianvälittäjä suureen osaan tarpeista. On ennustettu, että sähkö vastaa 50:tä prosenttia EU:n sähkön loppukulutuksesta vuoteen 2050 mennessä.

Tässä on mahdollisuus sähköurakoitsijoille. Kun käyttötarkoituksia, kuten lämmitystä ja liikennettä, sähköistetään yhä enemmän, sähkötyön kysyntä kasvaa ja uusia työalueita syntyy.

Sähköurakoitsijat ovat puhtaan energiajärjestelmämme kulmakiviä, sillä heidän osaamisensa ovat kehittyneet ja ennen näkemättömällä tavalla laajentuneet uusia digitaalisiin taitoihin.

Sitä silmällä pitäen Europe-On ja sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti useisiin EU:n aloitteisiin, kuten rakennusten kunnostamiseen, uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon, sähköiseen liikkuvuuteen siirtymiseen ja energiajärjestelmien integrointiin jne.
  

Uusia lähestymistapoja talouteen

Koronapandemian ja elvytyssuunnitelmien leimaamalla uudella aikakaudella sähköurakoitsijat arvioivat uusia palveluja, joita ne voivat kehittää ja tarjota edellyttäen, että kansalliset ja EU:n johtajat ottavat käyttöön oikeita kannustimia vähäpäästöisten laitosten ja niiden ohella tarvittavien taitojen sekä koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi.

Vihreän elpymisen myötä sähköurakointiala voi tarjota suuren mahdollisuuden uusien työpaikkojen luomiseen ja asiantuntemusta energianhallintaan, hiilestä irtautumiseen, verkko-opiskeluun, kotitöihin, sähköiseen terveydenhuoltoon, kontaktittomiin teknologioihin, kyberturvallisuuteen, ennakoivaan huoltoon ja niin edelleen.

Vaikka vuosi 2050 on Euroopan unionin ilmastoneutraalin toiminnan tavoitevuosi, Suomi on siirtymässä yhtä suurta askelta kaikkien edelle asettamalla tavoitteensa vuodelle 2035. Suomen kokemus tasoittaa tietä ilmastoneutraaliudelle, josta voi tulla uusi lähestymistapa talouteemme ja yhteiskuntaamme.

Tässä mielessä Europe-On on ihanteellinen foorumi sähköurakoitsijoille parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtamiseen, jotta voimme molemmat oppia suomalaisilta ystäviltämme ja edistää tämän tavoitteen saavuttamista yhdessä kaikkialla Euroopassa.


    
Euroopan sähköurakoitsijajärjestöjen yhdistys Europe-Onin pääsihteeri.

   

Sähköurakoitsijaliittojen kattojärjestö AIE on nyt EuropeOn