Sähköala palkitsi hyviä opinnäytetöitä

16.1.2020

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön tuhannen euron arvoiset Vuoden 2019 Hyvän opinnäytetyön stipendit myönnettiin Metropolia-ammattikorkeakoulusta insinööreiksi valmistuneille Roni Itämäelle, Alexandra Maltuschille ja Eemeli Hyvöselle.

Roni Itämäen Sweco Industry oy:lle tekemä insinöörityö ”Moottoriohjaus prosessiteollisuudessa” käsittelee moottorikäyttöihin liittyviä vaatimuksia ja prosessiteollisuuden moottoriohjausjärjestelmiä. Stipendin myöntämisperustelujen mukaan sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelman lopputyössä onnistuttiin kokoamaan moottorinohjausten keskeisimmät käyttökohteet ja -tavat kiitettävästi yksiin kansiin.

Opiskeluaikanaan myös näiden Sähköala.fi-sivujen toimittajana työskennelleen Alexandra Maltuschin lopputyö ”Urheilukenttä- ja liikunta-alueiden ulkovalaistuksen energiataloudellinen mitoitus”, on palkintoraadin mukaan mielenkiintoinen ja kattava esimerkki urheilualueen valaistuksen teknisestä suunnittelusta ja hankkeen elinkaaren aikaisen kustannusrakenteen arvioinnista.

Eemeli Hyvösen sähkötekniikan koulutusohjelman insinöörityö ”Keski- ja pienjänniteverkon suunnitteluohjeen laatiminen” käsitteli Helen-sähköverkko oy:n keski- ja pienjänniteverkon suunnitteluohjeistuksen laadintaa. Palkintoraadin mukaan työ on tehty perusteellisesti ja huolellisesti, ja se toimii hyvänä pohjana myöhemmin laadittavalle varsinaiselle suunnitteluohjeistukselle.


Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön palkinnot ja stipendit