Talotekniikan yliopistostipendi sähköurakan toimintatapojen kehittäjälle

20.2.2019

Vuoden 2018 Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi myönnettiin tammikuussa 2019 diplomi-insinööri Kasperi Koimäelle.

Stipendi myönnettiin Kasperille hänen Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoululle tekemästään diplomityöstä ”Sähköurakan toimintatapojen kehittäminen eri toimijoiden näkökulmasta haastattelututkimuksen avulla”.

Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajainsinöörinä työskentelevän Koimäen mukaan kiinteähintaisissa urakoissa osapuolten välinen yhteistyö perustuu nykyään ennen kaikkea hyvään henkeen ja toimiviin henkilökemioihin.

”Urakoinnissa ollaan päädytty tilanteeseen, jossa yhteistyö ei aina ole kannattava vaihtoehto osapuolien talouden kannalta. Nykyisten toimintatapojen muuttaminen vaatisi suurempia muutoksia koko rakentamisen kulttuuriin, kuten muutoksia tarjouskilpailuihin tai urakkasopimusten muokkaamista”, Koimäki analysoi tutkimuksensa johtopäätöksissä.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön (SKT) jakama, 2 000 euron arvoinen, stipendi myönnetään Ensto oy:n ja Schneider Electric Finland oy:n perustamasta sähköisen talotekniikan nimikkorahastosta.