Sähköalan stipendit ja apurahat

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö edistää sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja stipendejä sähköalan koti- tai ulkomaisia jatko-opintoja tai tutkimustyötä varten. Säätiö voi myös muulla tavoin tukea taloudellisesti sähköalaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä.

Stipendit hyvistä opinnäytetöistä

Säätiö palkitsee teknisissä oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja teknillisissä korkeakouluissa/yliopistoissa tehtyjä opinnäytetöitä stipendeillä. Stipendin suuruus on 500–1 500 euroa.

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi

Ensto Oy:n ja Schneider Electric Finland Oy:n  Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahastosta myönnettävän stipendin suuruus on 2000 euroa ja sitä anotaan vuosittain erillisellä hakulomakkeella.

Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi 2019 jaettiin Kasperi Koinmäelle

Nimikkorahastosta myönnetään stipendejä:

  • korkeatasoisille sähköistä talotekniikkaa käsitteleville diplomitöille 

  • kokonaisuutena erinomaisista sähköisen talotekniikan DI-opinnoista

  • sähköisen talotekniikan DI-opiskelua tai jatko-opintoja tukevaan tai täydentävään opiskeluun jossain ulkomaisessa yliopistossa.

Turva-alan yrittäjiltä stipendejä turvallisuusalan opinnäytetöille

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteyteen perustetusta Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahastosta voi hakea vuosittain 1000 euron stipendejä insinööri- ja diplomitöille sekä alempiasteisissa oppilaitoksissa (kuten ammattioppilaitos, ammatti-instituutti tai ammattikoulu) tehdyille loppu- tai päättötöille.

Katso lisätietoja stipendeistä ja hakuajoista Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön sivuilta.


Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry on vuonna 1996 toimintansa aloittanut yleishyödyllinen yhdistys. STEK tukee apurahoin erityisesti sähköalan standardisointi- ja muuta ohjeistotyötä,
energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten selvittämistä ja kansainvälistymistä sekä koulutus ja tutkimustyötä.

Lisätietoja apurahoista löydät Sähköturvan sivuilta.