Vastuuvapaus

Kaikki näillä STUL/Sähköinfo Oy:n sähköala.fi -sivuilla julkaistavat tiedot toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat", eikä STUL/Sähköinfo Oy anna mitään välitöntä tai välillistä takuuta sivujen ja niiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tarkkuudesta.

STUL/Sähköinfo Oy ei vastaa mistään mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liiketoiminnan keskeytymisestä taikka liikevoiton menetyksistä, jotka liittyvät siihen ettei käyttäjä ole voinut käyttää näillä sivuilla olevia tietoja tai jotka liittyvät STUL/Sähköinfo Oy:n sähköala.fi -sivuilla mahdollisesti oleviin epätarkkuuksiin, viivytyksiin tai virheisiin. STUL/Sähköinfo Oy:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa sivujen käyttäjille tietojen päivityksestä. STUL/Sähköinfo Oy ei myöskään vastaa tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä on luottanut sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien sivuille toimittamaan tietoon.

STUL/Sähköinfo Oy ei vastaa sähköala.fi -sivujen tai niiden kaikkien osien toimivuudesta kaikissa laitteissa tai ohjelmistoissa eikä myöskään takaa suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tämän vuoksi STUL/Sähköinfo Oy tai näiden sivujen tuottaja eivät vastaa vahingoista, joita näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa mukaan lukien välittömät ja välilliset taloudelliset vahingot, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle tallennettujen tietojen menetys, ajanhukka tai muu haitta.